Masser af forskning i smarte el-løsninger

15 projekter får penge fra Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram

Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK har netop sendt kontrakter til 15 projektledere, som har fået medfinansiering til deres projektideer. Startskuddet til en række nye grønne projekter inden for effektiv anvendelse af el er dermed affyret, og de smarte el-løsninger sætter præg på listen over projekter.

ELFORSK 18

Aalborg Universitet har således fået grønt lys til et projekt om ”Energistyring i et ’smart home’ med integrerede solceller, elbiler og varmepumper,” og NCC skal forske i ”IoT-baseret dataopsamling til bedre bygningsdrift og design.” Af andre ’smarte’ projekter kan nævnes ”iVENT 2020, Intelligent energieffektiv decentral ventilation af etageejendomme,” som Lindab A/S står bag, og ”Tilstandsbaseret servicekoncept for større ventilationsanlæg baseret på IoT drifts- og energidata,” der skal udvikles af Teknologisk Institut.

IoT er en forkortelse for Internet of Things, og området, der vinder stadigt større indpas på el- og energiområdet, handler blandt andet om styring af forskellige systemer og produkter via internettet. IoT omtales i rapporten Installation 4.0 om teknologiske tendenser i elbranchens fremtid som et af de vigtigste områder. Rapporten blev udarbejdet sidste år med støtte fra blandt andre Dansk El-Forbund. 

I takt med, at installationerne i stigende grad bliver smarte og internettilsluttede, stiger også bekymringerne: Teknologien løber hurtigere end styringen af området som sådan, og senest har en ekspert i IT-sikkerhed efterlyst mere regulering på området.

ELFORSK fortæller, at der kom 42 ansøgninger til årets pulje. De 15 udvalgte projekter får støtte for godt 21 mio. kroner, og med deltagernes egenfinansiering bliver den samlede projektsum for alle projekterne på cirka 35 mio. kroner. ELFORSK støtter projekterne fra forskning og udvikling frem til markedsintroduktion og mindre demonstrationer.