Masser af hårde AT-reaktioner til elinstallation

Arbejdstilsynet fortsætter forbuds- og påbudsregn til bygge- og anlægsområdet – og især til området ’elinstallation’

Selv om der stadig er næsten to måneder tilbage af 2018, så har Arbejdstilsynet (AT) allerede udstedt næsten dobbelt så mange forbud og flere strakspåbud til området ’elinstallation’ som i hele 2017.

AT-statistik over påbud pr. 08.11.-18

I alt har AT i år frem til nu nedlagt 15 forbud mod fortsættelse af arbejdet og afgivet 184 strakspåbud. Til sammenligning blev der i hele 2017 nedlagt otte forbud, og der blev afgivet i alt 178 strakspåbud.

Omvendt blev der i 2017 afgivet flere ’almindelige’ påbud. Her var tallet 36, mens det hidtil i år kun er blevet til fem af slagsen. På samme måde var der i 2017 i alt 24 afgørelser, der ikke var fulgt af handlepligt. I år er dette tal 12 frem til nu.

Udviklingen i omfanget af de hårde AT-reaktioner bliver endnu tydeligere, når den ses i lyset af antallet af besøgte virksomheder. I hele 2017 besøgte AT 178 virksomheder med branchebetegnelsen ’elinstallation’. Det meget større antal hårde reaktioner hidtil i 2018 er givet på baggrund af lidt over halvdelen af dette antal: 93 virksomheder på området er besøgt frem til i dag.

Ny tilsynsmetode

Der er altså sket en markant stramning i AT’s reaktioner over for installationsområdet. Det skal formentlig ses i sammenhæng med indførelsen af en ny tilsynsmetode, som nu har været i funktion i et år. Den afløste det tidligere ’risikobaserede tilsyn’.

Nu kommer AT uanmeldt på besøg og afdækker i en helhedsorienteret indsats arbejdsmiljøet på alle byggepladsens virksomheder. Under det ’risikobaserede tilsyn’ blev de enkelte virksomheder advaret på forhånd, og besøgene gjaldt kun disse udvalgte virksomheder.

Den nye tilsynsform er et forsøg, som blev forlænget i februar. Hvornår forsøgsperioden udløber er endnu uklart: Meldingen fra Beskæftigelsesministeriet har hidtil været, at det – mindst – ville fortsætte, indtil ekspertudvalget om arbejdsmiljø kom med sine anbefalinger. Dette skete i slutningen af september, men der foreligger endnu ikke noget om tilsynsforsøgets videre skæbne.

Elinstallation skiller sig ud

Noget tyder på, at især brancheområdet ’elinstallation’ har mærket effekten af den nye tilsynsmetode. På andre bygge- og anlægsområder er tendensen godt nok den samme, men ikke i nær så udpræget grad.

For eksempel gælder det for det store område ’opførelse og nedrivning af byggeri’, at der i hele 2017 blev nedlagt 342 forbud og afgivet 2.818 strakspåbud, hvor tallene hidtil i 2018 er henholdsvis 299 og 2.553. Mere markant ser det ud for ’anlægsarbejde’, hvor der i 2017 blev nedlagt 28 forbud og afgivet 285 strakspåbud – her er tallene hidtil i 2018 henholdsvis 33 og 289.

Altså en mere markant udvikling på området ’anlægsarbejde’ end for ’opførelse og nedrivning af byggeri’ – men langt fra den samme stigning som den, der gælder ’elinstallation’.

Øverst på denne side ses AT-statistikken dags dato for påbud i 2018, mens statistikken herunder viser talene for hele 2017

AT-påbud elinstallation 2017