Medlemsfremgangen fortsætter

Det stigende antal lærlinge sikrer også Dansk El-Forbund flere medlemmer

Gennem en længere periode har antallet af nye elektrikerlærlinge været støt stigende – og de kommende elektrikersvende melder sig i stort omfang også ind i Dansk El-Forbund (DEF).

medlem C-box

En opgørelse viser i dag, at der gennem det seneste år har været en tilgang på 1.682 nye lærlingemedlemmer.

I samme periode har der været en afgang af svende på 475. Det betyder et ’nettoresultat’ på plus 1.207 medlemmer.

Statistikken viser også, at afgangen af svende bliver stadigt mindre. Det skal ses i lyset af, at lærlingene ikke bliver talt med igen som nye medlemmer, når de bliver udlært som svende – de tæller kun med i statistikken én gang.

Statistikken vil der derfor altid rumme en vis afgang af svende – for eksempel på grund af skift til andre fag, pension og dødsfald. Når den gennemsnitlige afgang af svende gennem det seneste år er faldet (se den stiplede blå linje i diagrammet herunder), er der altså i høj grad tale om, at det i stigende grad lykkes kolleger, tillidsfolk og afdelinger at få hidtil ikke-organiserede eller ’gule’ elektrikersvende til at melde sig ind.

medlemsstatistik 04-18