Medlemsfremgangen fortsætter

Den positive udvikling i antallet af medlemmer i Dansk El-Forbund er stabil

Februar fortsætter, hvor januar slap: Medlemsskaren i Dansk El-Forbund bliver større, og februar gav et plus på 202.

medlemsstatistik for Dansk El-Forbund pr. februar 2019

Tallet fremgår af den seneste medlemsstatistik, der netop er offentliggjort. Her kan man se, at antallet af fra- og tilmeldinger blandt svendene ophævede hinanden, så resultatet her blev et nul, mens lærlingeområdet gav et 'overskud' på 202 medlemmer.

Statistikken viser også, at forbundet gennem det seneste år har haft en tilgang på 1.225 medlemmer. Dermed fortsætter en tendens, der har stået på i efterhånden lang tid.

Den startede med, at udsivningen blev standset og siden vendt til fremgang. Fremgangen kan tilskrives et godt organiseringsarbejde både blandt lærlingene, der melder sig ind i stort tal, og blandt svendene, hvor frafaldet er mindsket betydeligt.

Der vil altid være en vis afgang af svende – for eksempel på grund uddannelse eller jobskifte til andet fagområde, udmeldelse til gule, udmeldelse til pensionisttilværelse eller slet og ret dødsfald.

Og ingen tælles med to gange i opgørelsen: Når lærlingene meldes ind, tæller de som nye medlemmer, og når de skifter status og bliver til svende, tælles de ikke med igen som et plus til ’svendekontoen’.

Når tallet for svendene denne gang er i nul, viser det altså, at der er kommet lige så mange ind fra andre forbund, uorganiserede, gule mv., som der er meldt ud af de nævnte årsager.