Medlemsfremgangen i DEF fortsætter

Forbundet er blevet en hel del større i løbet af et år

Tendensen har snart været der længe – og den fortsætter: Dansk El-Forbund (DEF) får flere og flere medlemmer.

diagram LUP

Baggrunden er formentlig en blanding af en målrettet organiseringsindsats og et stigende optag af lærlinge i branchen. Færre svende melder sig ud, og flere lærlinge melder sig ind.

Nettoresultatet gennem det seneste år – opgjort pr. 1. oktober – er et plus på 848 medlemmer. Dette tal dækker over et minus på 392 svende og et plus på 1.240 lærlinge.

Organisering

Lærlingene tæller ikke to gange på den måde, at når de bliver svende, så indgår de også i statistikken som plus på svendesiden, når de bliver udlærte. Der er altså tale om reelle ’nettotal’, der viser ind- og udmeldelser.

– Tallene viser simpelthen, hvor godt eller dårligt det går med organiseringen. Og ja, det ser rigtig positivt ud, siger næstformand i DEF Jan Jensen om udviklingen.

Han henviser til det diagram, der kan ses nederst her på siden. Det viser både tallene måned for måned og middelværdien/gennemsnittet det seneste år for til- og afgangen af henholdsvis lærlinge og svende.

– Der kan være nogle forskelle mellem de enkelte måneder, og det mest interessante er den stiplede linje, som viser middelværdien. Den viser en stigende tendens for både lærlinge og svende. For svendene er den endnu ikke på den rigtige side af nul, men den kommer tættere og tættere på, siger Jan Jensen.

Mere plus og mindre minus

I efteråret 2016 lå middelværdierne for lærlinge og svende på henholdsvis knap 90 og cirka minus 45. Et år senere er tallene henholdsvis knap 120 og minus 20.

Om af- og tilgangen af svende kan siges, at der altid vil være en vis afgang: Dels til overførsler til andre forbund, dels fordi de stopper i faget eller simpelthen dør. Og fordi lærlingene ikke tælles med to gange i statistikken – altså ikke indgår som nye svende, når de bliver udlært – så betyder en situation, hvor medlemsudviklingen for svendene ’går i nul’, at der indmeldes lige så mange nye svende, der hidtil har været uorganiserede eller været organiserede andre steder, som der forsvinder af de nævnte årsager.

medlemsstatistik