Medlemstilgang blev øget i 2018

Dansk El-Forbunds medlemstal fortsætter stigningen – og i 2018 endda endnu mere end i 2017

Dansk El-Forbund er kommet ind i en god stime, hvad angår medlemstallet. I 2017 steg medlemstallet med 1.152, og nu viser resultatet for 2018 en endnu større stigning: Et plus på 1.211 medlemmer.

medlemsstatistik for Dansk El-Forbund pr. december 2018

Som det ses i diagrammet, bød december på en afgang på 15 medlemmer og en tilgang på 120. Juli blev således den eneste måned i året, der gav større afgang end tilgang.

Den samlede opgørelse for 2018 viser en afgang på i alt 570 medlemmer. Tilgangen var på 1.781.

Afgangen kan ses i kolonnen for svende, mens tilgangen optræder blandt lærlingene. Der vil altid være en vis afgang af svende – for eksempel på grund uddannelse eller jobskifte til andet fagområde, udmeldelse til gule, udmeldelse til pensionisttilværelse eller slet og ret dødsfald.

Opgørelsen sker på den måde, at ingen tælles med to gange: Når lærlingene meldes ind, registreres de som nye medlemmer, og når de bliver til svende, tælles de ikke med igen som et plus til ’svendekontoen’.