Meget el-fusk udføres af uvidenhed

Sverige: Mere information i butikker kan reducere uautoriserede elinstallationer

elinstalltion

De fleste af de personer, der selv har lavet autorisationskrævende el-arbejde i boligen uden at være autoriserede, ville have undladt at udføre arbejdet, hvis de havde kendt til kravene på forhånd. Sådan er det i hvert fald i Sverige, hvor Elsäkerhetsverket – det svenske svar på Sikkerhedsstyrelsen – fortæller, det i tre ud af ti husholdninger udføres uautoriseret el-installationsarbejde.

Elsäkerhetsverket har gennemført en undersøgelse blandt svenske boligejere, og den viser, tre ud af fire, som har udført det autorisationskrævende arbejde, ville undlade eller i det mindste tøve med at gøre det, hvis de på forhånd havde været bedre informeret. Fire ud af ti boligejere har købt en eller anden form for el-materiel det seneste år, og indkøbet sker typisk i et byggemarked eller el-butik.

Den information, som køberen efterspørger, handler typisk om produktets funktion og om, hvordan det installeres. Elsäkerhetsverket konkluderer, at mere information i butikkerne kan reducere omfanget af uautoriserede elinstallationer, og myndigheden vil senere på måneden holde møder med repræsentanter for butikskæder og detailhandelen med henblik på at øge graden af information til køberne.

Hele undersøgelsen kan downloades her.

el-installation undersøgelse