Mejerierne

Overenskomst mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

Overenskomsten er en normallønsoverenskomst men med mulighed for ansættelse på funktionærlignende vilkår. Derved har du mulighed for at opnå funktionsbestemte tillæg.

Du kan hente overenskomsten her fra siden, ligesom du som medlem har adgang til El-lovportalen.

Kompetencefond

Er du ansat som elektriker under Mejeribranchens overenskomst, er du omfattet af Mejeribrugets Uddannelsesfond for håndværkere. Uddannelsesfonden er etableret for at medvirke til kompetenceudvikling af dig som medarbejder. Du kan læse mere om fonden i overenskomstens § 20 og bilag 21.