Mere barsel til far kan betyde mere pension til mor

Nye regler kan føre til kontante resultater på kvinders pensionsopsparing

barsel og pension

Danske fædre holder en stadigt større del af barslen, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Derudover træder de nye regler om øremærket barsel i kraft den 2. august, hvilket giver 11 ugers øremærket barsel til hver forælder mod to uger i dag.

Det kan ifølge Sampension, hvor en del af Dansk El-Forbunds medlemmer har deres arbejdsmarkedspension, være med til at styrke kvinders pensionsopsparing på sigt:

– Mere fædrebarsel er godt nyt for kvinderne, når det gælder deres pensionsopsparing. For de er generelt markant lavere end mændenes, hvilket blandt andet hænger sammen med, at kvinder typisk tager langt størstedelen af barslen. Så når fædrene fremover skal holde en større del af barselsorloven, vil det bidrage til at styrke kvindernes pensionsopsparing, siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Sampension har undersøgt, hvad det vil betyde for pensionsopsparingen, hvis en kvinde tager mindre barsel og dermed har flere uger i beskæftigelse, hvor der indbetales til pensionen. For en 30-årig med en månedlig pensionsindbetaling på 5.000 kroner vil 11 ugers ekstra pensionsindbetalinger betyde, at pensionsopsparingen på pensionstidspunktet vil være cirka 27.600 kroner større (i 2022-priser). Læs mere her.