Merit

Hvis du har relevant erhvervserfaring, kan du få afkortet uddannelsestiden i forbindelse med en elektrikeruddannelse – også kaldet merit.

Ny digital løsning ved ansøgning om forlængelse eller afkortning af uddannelsesaftaler

En uddannelsesaftale på elektrikeruddannelsen er en ansættelseskontrakt mellem en virksomhed og en lærling, og den dækker både skole- og praktikperioder.

Det har hidtil været mulighed for at søge Det Faglige Udvalg for elektrikeruddannelsen om enten at forlænge eller afkorte uddannelsesaftalen for lærlinge på elektrikeruddannelsen.

Der nu som noget nyt ansøges digitalt om at forlænge eller afkorte uddannelsestiden for elektrikerlærlinge. 

Det er normalt din erhvervsskole, der udarbejder og sender ansøgningen til Det Faglige udvalg for elektrikeruddannelsen, men du kan også gøre det selv. 

Du finder det elektroniske ansøgningsskema samt en vejledning og kan læse om ansøgningsmulighederne via links her på siden.