Miele A/S

Overenskomsten omfatter de ved Miele A/S ansatte teknikere, som har en faglig uddannelse inden for Dansk El-Forbunds uddannelsesområde eller et andet anerkendt område.

Teknikere ansættes som funktionærer og er omfattet af funktionærloven.

Kompetencefond

Der er ikke i overenskomsten aftalt en kompetencefond. Medarbejdere kan derimod sende deres ønsker til efter- og videreuddannelse til  et uddannelsesudvalg bestående af tillidsrepræsentanten og en repræsentant fra serviceledelsen.

Har du spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling, der tilbyder uddannelsesvejledning.