Minister: Utilfredsstillende sagsbehandlingstider

Nu skal de lange ventetider i behandlingen af sager om arbejdsskader – igen – behandles politisk

AES ministersvar

Ud over den konkrete lidelse må personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, fortsat trækkes med, at behandlingen af deres sag ofte trækker i langdrag. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard finder de lange forløb utilfredsstillende, og han har nu ”indledt forhandlinger med Folketingets partier for at indgå en politisk aftale på arbejdsskadeområdet, hvor nedbringelse af sagsbehandlingstiden er et centralt formål.”

Det fremgår af et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Ifølge ministeren skal forhandlingerne fortsætte i august.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der behandler sagerne, og i et andet svar til udvalget skriver ministeren, at ”2021 har været præget af udrulningen af AES’ nye sagsbehandlingssystem ANS. Endvidere har situationen med covid-19 påvirket driften, og AES har igen i 2021 løftet en samfundsmæssig vigtig opgave i forbindelse med håndtering af mange anmeldte covid-19 sager på arbejdsskadeområdet.” Tiderne kan ses her.

Problemer med lange sagsbehandlingstider er langt fra nye. I 2014 påviste Kammeradvokaten i en undersøgelse en række fejl i det daværende Arbejdsskadestyrelsens håndtering af sager om erhvervsevnetab, og det medførte ”en tilbageholdenhed med at træffe afgørelser” – hvilket var en af flere medvirkende årsager til yderligere lange sagsbehandlingstider.

Både fejlene og sagsbehandlingstiderne havde givet frustrationer hos blandt andre Dansk El-Forbund, der sammen med Malerforbundet og Blik og Rørarbejderforbundet i 2015 klagede til daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. Ministeren svarede, at han så på sagen med stor alvor, men de tre forbund kunne i 2016 konstatere, at svaret klingede hult: Der var ikke sket en forbedring - og det skete heller ikke året efter.

Måske kommer forbedringen denne gang?