Modregning af pension når du er på efterløn

Modregningen af dine pensioner afhænger af, hvornår du er født, og hvornår du går på efterløn. Den afhænger også af, hvilken type pension der er tale om. Vi får automatisk oplysninger om de fleste af dine pensioner, og du får de samme oplysninger, når vi sender dit efterlønsbevis til dig.

Du har pligt til at tjekke, om det er de korrekte oplysninger, vi har fået, og om der mangler oplysninger om andre (udenlandske) pensioner. Er der fejl og mangler, skal du give os besked hurtigst muligt.

Har du en kapitalpension eller opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som du har ændret til en aldersopsparing, så skal du være opmærksom på, at pensionen indberettes med brutto-værdien. Det kaldes at ’bruttoficere’ pensionsværdien.

Modregning af pension
Født før 1. januar 1956

Hvis du venter med at gå på efterløn til der er gået mindst 2 år fra datoen på efterlønsbeviset, bliver du som udgangspunkt modregnet for alle dine pensioner:

Tabellen viser, hvor meget du bliver fratrukket på de forskellige pensionsordninger, hvis du er født før 1956

Født 1. januar 1956 eller senere

Er du født 1. januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger, som udgangspunkt blive modregnet i din efterlønsudbetaling:

Tabellen viser, hvor meget du bliver fratrukket på de forskellige pensionsordninger, hvis du er født efter 1956

Udskydelse af efterlønnen i 2 år

Du har dog mulighed for at slippe for modregning, hvis du udskyder din efterløn 2 år og derfor opfylder betingelserne for 2 års reglen – også kendt som udskydelsesreglen.

Gør du det, skal din efterløn kun modregnes for løbende udbetalte pensioner, der har været led i dit ansættelsesforhold. Det kan for eksempel være tjenestemandspension og arbejdsmarkedspension, der bliver udbetalt som en løbende ydelse:

Tabellen viser, hvor meget du bliver fratrukket på de forskellige pensionsordninger, hvis du udskyder din efterløn i 2 år


 

Dit bundfradrag

Du har ret til et bundfradrag på 16.300 kroner i 2020.

Hvordan får vi information om din pension?

Ca. 3 måneder før du når efterlønsalderen, giver din pensionskasse os besked om din pensionsformue. Vi sender dig en pensionsoversigt sammen med dit efterlønsbevis.

Det er vigtigt, at du selv tjekker, om oversigten er korrekt og giver os besked, hvis din pension ændrer sig.

Du kan se en oversigt over dine pensioner på pensionsinfo.dk. Log på med NemID.

Se hvor meget der bliver modregnet

På efterloensberegner.dk kan du beregne, hvor meget du kan få i efterløn, og hvad der vil blive modregnet.