Myndigheder og forbund sammen mod asbest

Arbejdsgruppe skal sikre fortsat fokus på og viden om asbestfarer

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har nedsat en arbejdsgruppe om asbest med arbejdsmarkedets parter. Gruppen, der består af Arbejdstilsynet og organisationer i byggeriet, har netop holdt sit første møde.

asbest 2

En af deltagerne i gruppen er Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, BAT, der også omfatter Dansk El-Forbund. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet skal arbejdsgruppen blandt andet undersøge, hvad status er på asbestområdet i dag, og om der er behov for flere initiativer.

Såvel LO som BAT ser nedsættelsen af gruppen som kærkommen. De to organisationer har udsendt en fælles pressemeddelelse, hvor henholdsvis næstformand i LO, Ejner K. Holst, og formanden for BAT's arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte, giver udtryk for, at der fortsat er brug for fokus på asbest:

– Der var engang, hvor asbest fyldte overskrifterne som en konstant påmindelse om farerne. I dag ved de unge ikke meget om det, selv om der stadig er en sundhedstrussel. Derfor er det absolut på tide til at følge op på det 30 år gamle forbud mod brug af asbest. Vi har længe savnet et servicetjek af asbestområdet som det, ministeren nu sætter i gang, siger Ejner K. Holst.

Søren Schytte er enig: – Asbesten rammer fortsat mange af vores kolleger i byggeriet. Vi tror på, at ministerens nye initiativ vil styrke sundhed og redde liv, så det er godt nyt for de ansatte i byggeriet og befolkningens sundhed. Der er absolut brug for at finde holdbare løsninger på den risiko, der er for udsættelse for asbest ved renovering af ældre bygninger.

ASBEST

Pressemeddelelsen fra LO og BAT indeholder dette fakta-afsnit om asbest:

Det blev forbudt at bruge asbest i Danmark midt i 1980'erne. Her 30 år efter forbuddet findes der stadig mange tusinde tons asbest i bygningsmassen i Danmark. I mange bygninger fra før midt i 1980'erne er der stadig asbest.

Asbest er stadig kilde til alvorlig sygdom og dødsfald i byggeriet. Asbest kan blandt andet give lunge-asbestose og kræft, inklusive lungehindekræft og lungekræft.

Asbest er kilde til cirka 400 tilfælde af kræft i Danmark hver år – heraf er 120 lungehindekræft.