Arbejdsskade

En arbejdsskade er en ulykke sket i forbindelse med dit arbejde eller en erhvervssygdom, du har pådraget dig under dit løbende arbejde.

Arbejdsskader kan enten være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller påvirkning, der er sket pludselig eller inden for 5 dage. Det kan for eksempel være fald fra en stige, hvor du har brækket armen.

En erhvervssygdom er en sygdom, som skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme efter påvirkning i kortere eller længere tid. Det kan fx være nedsat hørelse, eksem, særlige kræftformer, nedslidning af knæ, o. lign.

Hvis ulykken sker

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, skal du:

  1. råbe ”av” når skaden sker, så alle kan høre det – husk hvem der så/hørte det, og få deres navne og telefonnumre
  2. gå til lægen, så vedkommende registrer skaden – husk at nævne alle de steder, det gør ondt
  3. sikre at ulykken anmeldes digitalt via systemet EASY på virk.dk – det skal din arbejdsgiver gøre

Få hjælp i din lokalafdeling

Lovgivningen omkring arbejdsskadesager er kompliceret, så vi anbefaler, at du kontakter din lokalafdeling.

Din lokalafdeling kan hjælpe dig i en arbejdsskadesag. Afdelingen har den nødvendige erfaring og kan i samarbejde med dig "køre" sagen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og hjælpe med eventuelle klager over afgørelser. 

Erstatning

For at få erstatning skal din arbejdsskade anerkendes. Får du anerkendt din arbejdsskade, vil du kunne få erstatning fra din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Erstatningen dækker behandlingsudgifter, varige mén og i et vist omfang tab af erhvervsevne.

For at få erstatning for det resterende tab af erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste og svie- og smertegodtgørelse er det et krav, at din arbejdsgiver eller en anden er ansvarlig for din arbejdsskade.