Forbundets grundkurser

Grunduddannelsen kan tages af alle tillidsvalgte.

 

 

Forbundets grunduddannelse består af 4 moduler. Hvert modul varer 2,5 dage, og du tilmelder dig alle moduler på én gang. På den måde kan du tage hele din grunduddannelse på samme kursussted og det samme hold. Du tilmelder dig nedenfor eller ved at kontakte din lokalafdeling.

Grunduddannelsen indeholder værktøjer, der vil forberede dig på din rolle som tillidsvalgt. Målet er, at styrke dine kollegers opbakning til dig. Du lærer om bl.a. forhandling, taleteknik, netværksdannelse og organisering.

Grundkurserne er forbeholdt tillidsvalgte – tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Tilmeld dig her: 

Forbundets grundkurser
M1 - Dig og kollegaerne

Emner:

 • Den danske model
 • Fagbevægelsens historie
 • Forhandlingsteknik
 • Notat- og referatteknik
 • Klubarbejde
 • Relationsskabelse
M2 - Dig og overenskomsten

Emner:

 • Overenskomsten
 • Brug lokalaftaler til at skabe værdi og fællesskab på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljø
 • TR-rollen
 • Samarbejde mellem TR og AMR
M3 - Dig og uddannelsen

Emner:

 • TR's kompetenceudvikling
 • Brug uddannelse til at skabe værdi og fællesskab på arbejdspladsen
 • Taleteknik
 • Uddannelsesmuligheder
 • Kompetenceplaner
M4 - Styrk fællesskabet

Emner:

 • Netværk
 • Relationer
 • Kollegaerne og det faglige arbejde
 • Opbygning af det faglige fællesskab
 • Fremadrettet samarbejde med Dansk El-Forbund
Betaling under kurset

Som udlært får du 1.916,00 kr. pr. kursusdag i tabt arbejdsfortjeneste (2022) – minus skat.

Hvis du får løn af din arbejdsgiver under kurset, kan din arbejdsgiver i stedet få lønnen overført, så længe det er under ovenstående sats. Udfyld attestationen her, eller kontakt din lokalafdeling. Din arbejdsgiver skal udfylde attestationen og sende den til forbundet inden kurset starter.