Social dumping udfordrer nordiske arbejdsmarkeder

Ny rapport går i dybden med social dumping i de nordiske lande

Forside af rapporten Nordiske tiltag mod social dumpingI disse dage er der årsmøde i SAMAK, som er den nordiske arbejderbevægelses samarbejdskomité, og i den forbindelse offentliggøres en ny rapport fra den danske tænketank Cevea om social dumping. Titlen er ”Nordiske tiltag mod social dumping” med undertitlen ”En gennemgang af fænomenet, dets udbredelse og indsatsen mod det”.

Cevea har udarbejdet rapporten for SAMAK, og det fremgår, at de nordiske fagforeninger har valgt forskellige strategier i kampen mod social dumping. Mens man i Norge har valgt en vej mod mere politisk regulering, har det i Danmark og Sverige især handlet om at få overenskomstdækket så mange udenlandske arbejdstagere som muligt.

Rapporten, der er på over 100 sider, gennemgår blandt andet, hvad der ligger i social dumping, de nordiske arbejdsmarkedsmodeller, EU-regler, juridiske aspekter, brancher, brugen af vikarer, strategier, tilsyn, fagforeningsindsatser, litteratur og meget mere. At det er med god grund, at ikke mindst Dansk El-Forbunds medlemmer lægger stor vægt på indsatsen mod social dumping, fremgår eksempelvis i en gennemgang af rapportens hovedpunkter. Her kan man blandt andet læse:

”Social dumping er et problem, der udfordrer de nordiske arbejdsmarkeder, da det skaber en ’usund’ konkurrence, der kan ende i et ræs mod bunden for lønninger og arbejdsvilkår. Hvis den sociale dumping spreder sig, risikerer vi, at de nordiske arbejdsmarkeder ender i en negativ spiral.

Denne negative spiral fungerer ved, at lønningerne og arbejdsvilkårene i de ’seriøse’ virksomheder – dem der så at sige følger spillereglerne – falder som svar på konkurrencen fra ’useriøse’ virksomheder. De ’useriøse’ virksomheder svarer på det lavere lønniveau i de ’seriøse’ virksomheder ved at tage endnu mere drastiske midler i brug for at sikre lavere omkostninger, hvilket igen presser de ’seriøse’ virksomheder ned i løn- og arbejdsvilkår for at kunne overleve.

Hvis omfanget af social dumping bliver så stort, at løn- og arbejdsvilkårene på arbejdsmarkedet ender i en sådan negativ spiral, kan det underminere den faglige organisering på arbejdsmarkedet, der (…) er en grundpille i den nordiske model og dermed en forudsætning for de nordiske landes succes.”