DEF: En god overenskomstaftale

Forbundsformand i Dansk El-Forbund udtrykker tilfredshed med den nye aftale om industriens overenskomst og ser frem til forhandlingerne om de øvrige overenskomster heriblandt Elektrikeroverenskomsten

- Det er et godt og spændende forlig, som indeholder mange interessante perspektiver og nye ting at bygge videre på.

Sådan lyder vurderingen fra forbundsformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jørgen Juul Rasmussen af den nye treårige overenskomstaftale på industriens område, som søndag blev indgået af Dansk Industri (DI) og CO-industri efter et døgns uafbrudte forhandlinger.

Aftalen om industriens overenskomster blev præsenteret på et pressemøde søndag klokken 14 i Industriens Hus af topforhandlerne Karsten Dybvad og Kim Graugaard fra DI og Claus Jensen og Mads Andersen fra CO-industri. I dagens anledning havde lønmodtagernes repræsentanter iført sig de røde slips. Foto: Benjamin Rothenborg Vibe 

I DEF, som også har været repræsenteret i forhandlingsudvalgene, er forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen særligt tilfreds med forbedringerne, når det gælder nye uddannelsesmuligheder, ret til seniorordninger, fuld løn under forældreorlov, bedre vilkår til vikarer og nye muligheder for tillidsrepræsentanterne. Jørgen Juul Rasmussen er også godt tilfreds med, at der i aftalen følger flere penge med til fritvalgskontoen, som stiger fra to procent i dag til fire procent i 2019. Penge, som blandt andet kan bruges til seniordage, barsel, børneomsorgsdage eller pension.

Uddannelse

Overenskomstaftalen betyder blandt andet, at der afsættes 200 mio. kr. fra IKUF (Industriens Uddannelsesfond) til at løfte uddannelsesniveauet blandt ansatte i industrien, hvor tusindvis af ufaglærte skal hæves til faglært niveau.

- Med den mangel på faglært arbejdskraft, som vi kan se frem til i de kommende år, er det positivt, at ufaglærte får bedre muligheder for at uddanne sig til for eksempel elektrikere, siger Jørgen Juul Rasmussen. 

Ud over at løfte fra ufaglært til faglært skal pengene bruges til at videreuddanne faglærte og funktionærer og løfte folk med læse- og skrivevanskeligheder.

- I det hele taget er efter- og videreuddannelsesmuligheder et afgørende element i overenskomstaftalen. Den teknologiske udvikling, som vi kender så godt til i vores branche, kræver et kontinuerligt kompetenceløft, og det giver aftalen gode muligheder for, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Seniorer

Med den nye overenskomstaftale bliver det også en ret at få en seniorordning, hvor det før blot var en mulighed, som krævede en lokal aftale. Med procentstigningen på fritvalgskontoen vil man kunne holde op til 32 seniordage om året de sidste fem år, før man går på pension. Dage, hvor man altså kan holde fri med fuld løn.

Nye forhandlinger

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen ser nu frem til at tage fat på forhandlingerne om de øvrige overenskomster – heriblandt Elektrikeroverenskomsten - som Industriens Overenskomst traditionelt lægger de overordnede rammer for.

- Der er mange konkrete forbedringer i aftalen, som er et vigtigt skridt og giver et godt afsæt til de videre forhandlinger med arbejdsgiverne i TEKNIQ. Men vi kan nok forvente, at de kommende forhandlinger bliver en lige så sej omgang, som de plejer, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Industriens overenskomster dækker omkring 230.000 medarbejdere på cirka 6.000 virksomheder. Overenskomstaftalerne bliver senere sendt til afstemning, hvor medlemmerne skal tage stilling til forliget.

Hovedelementer:

Overenskomstaftalen for 2017-2020 på industriens område indeholder blandt andet:

  • Uddannelse: Uddannelsesmulighederne forbedres markant. Industriansatte med læse- og skriveudfordringer løftes uddannelsesmæssigt, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer løftes til videregående niveau. Tillidsrepræsentanten får en større rolle i forbindelse med aftalt uddannelse.
  • Fritvalgslønkonto: Fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019.
  • Seniorer: Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage.
  • Børnefamilier: Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter. Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børneomsorgsdage via fritvalgsordningen. Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får samme rettigheder som ved barns indlæggelse. Der indføres fuld løn ved forældreorlov.
  • Pension for funktionærer: Funktionærer sikres pension eller betaling svarende til pensionsindbetaling efter det fyldte 65 år.
  • Vikarer: Bedre muligheder for at overføre anciennitet for vikarer: vikarbureau til rekvirentvirksomhed, rekvirentvirksomhed til vikarbureau, og mellem vikarbureauer hvis der fortsat arbejdes i samme rekvirentvirksomhed. Tillidsrepræsentanten får bedre mulighed for at få hurtig afklaring på om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde.
  • Satser: Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kr. forhøjes pr. 1. marts med to kroner i hvert af overenskomstårene. Genetillæg forhøjes med 1,6 procent pr. 1. marts 2017, med 1,6 procent pr. 1. marts 2018 og 1,6 pr. pr. 1. marts 2019.
  • Lærlinge: Lærlinge- og elevsatser forhøjes med gennemsnitlig 1,7 procent pr. 1. marts i både 2017, 2018 og 2019.

Specialdelen i overenskomsten bliver forhøjet med 1,6 procent pr. år.