Parterne har indgået aftale om Elektrikeroverenskomsten

Forbundsformanden i Dansk El-Forbund kalder resultatet ”forbedringer over en bred palet”

Efter i seneste omgang at have maraton-forhandlet gennem mere end 24 timer i træk har elektrikerne i Dansk El-Forbund og installatørerne i Tekniq lavet en aftale om fornyelse af overenskomsten.

Jørgen Juul - Fugmann OK 2017

For elektrikerne indeholder aftalen forbedringer på især uddannelsesområdet, sociale forbedringer, forbedringer for lærlingene og som noget helt nyt en funktionæroverenskomst, og hvis aftalen godkendes i de kompetente forsamlinger, vil den være gældende i de kommende tre år.

– Det var som altid vanskelige forhandlinger, men det er endt med en god aftale, hvor forbedringerne dækker en bred palet. Man kan sige, at alle aldersgrupper blandt medlemmerne får noget ud af det her, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen.

– Som altid er der ting, vi er mere glade for end andre, der er noget, vi savner, og der er også visse elementer, vi nok helst havde været foruden. Men sådan er det altid i en forhandlingssituation, og helt overordnet er vi mere end kun tilfredse, siger han.

Generelt er aftalen traditionen tro præget af den aftale, der tidligere blev indgået på industriområdet, men der er ikke ’bare’ tale om en kopi. Elementerne i de 31 protokollater har skullet tilpasses elektriker-virkeligheden, og i visse tilfælde har der været kamp nærmest fra komma til komma.

Jørgen Juul Rasmussen fremhæver især fire hovedpunkter:

  • På uddannelsesområdet skal over 25 mio. kr. sikre et uddannelsesløft af både faglærte og ufaglærte samt understøtte en udvikling frem mod flere heltids-uddannelsesaftaler frem for korte aftaler. 11 mio. går til uddannelser på erhvervsakademiområdet og fordeles efter et ’først til mølle-princip’, knap ni mio. kr. går til blandt andet uddannelsesaftalerne som heltidsaftaler – her vil pengene bruges til støtte for arbejdsgivere, der indgår disse aftaler fra den 1. august og et år frem – mens 4,5 mio. går til 30 uddannelsesforløb for ufaglærte på elektrikerområdet
  • En social del, der rummer de samme fremskridt som industriaftalen med blandt andet forældreorlov på fuld løn og ret til børneomsorgsdage og op til 32 seniorfridage, og lærlingene får pensionsbidrag fra det fyldte 20. år – dette har været et krav gennem mange forhandlinger, og elektrikerområdet er generelt præget af forholdsvis mange lærlinge
  • Forbedrede værktøjer i indsatsen mod social dumping, hvor social dumping nu officielt anerkendes som en del af tillidsrepræsentanters arbejdsområde
  • En decideret funktionæroverenskomst for de medlemmer, hvis arbejde er af en sådan karakter. Dette er noget helt nyt og indebærer, at elektrikere nu ikke behøver at ’uddanne sig ud af forbundet’ som led i deres faglige udvikling.

Ligesom i industriaftalen fordobles bidraget til fritvalgskontoen fra to til fire procent, og dette er, som forbundsformanden betegner det, ’penge lige ned i foret’. Fritvalgskontoen udbetales én gang årligt og kan, som navnet siger, bruges frit – for eksempel til pensionsopsparing eller seniorfridage.

På billedet herover giver formand for Tekniq Henrik Fugmann og forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen hinanden håndslag på aftalen, der nu skal godkendes af de kompetente forsamlinger – og det vil i elektrikernes tilfælde i sidste ende sige medlemmerne.