OK-ja fra hovedbestyrelsen: TR-møder i næste uge

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til både Elektriker- og Industrioverenskomsten. Nu holdes tre regionale møder om indholdet i Elektrikeroverenskomsten

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til aftalerne om såvel Elektriker- som Industrioverenskomsten, og nu er der tre infomøder om den førstnævnte på programmet. Sådan er status for OK 2017 på elektrikerområdet lige nu.

Resultatet er nu klar fra forhandlingerne om de nye overenskomster, der omfatter størstedelen af medlemmerne i Dansk El-Forbund. Forbundets hovedbestyrelse har vurderet resultaterne, og det blev en anbefaling af de nye forslag til både Elektrikeroverenskomsten og Industrioverenskomsten.

Nybrud

– Vi har fået et nybrud på flere områder. Når det gælder uddannelse og funktionærer, så er der vidtrækkende perspektiver for elektrikerne og el-branchens fremtid, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen.

– Tekniq var med på at lave en helt ny overenskomst for funktionærer. Så nu har vi to overenskomster med Tekniq, både elektrikeroverenskomsten og funktionæroverenskomsten. Faget og branchen udvikler sig, og nu er overenskomsterne for alvor fulgt med udviklingen, fremhæver Jørgen Juul Rasmussen.

– Og der er mange andre gode ting elektrikeroverenskomsten med arbejdsgiverne i Tekniq, forklarer formanden:

– En fritvalgsordning på 4 procent. De yngre får fuld løn under forældreorlov, mens de lidt ældre får ret til 32 seniordage om året. På social dumping har arbejdsgiverne sagt tydeligt ja til at være med til at tage ansvar, blandt andet får tillidsrepræsentanterne fremover ret til viden om underleverandører.

Stem!

Industrioverenskomsten indeholder tilsvarende forbedringer. Man kan læse nærmere om indholdet i begge aftalerne her.

– Men det bliver kun til virkelighed, hvis medlemmerne nu stemmer om overenskomsten. Hovedbestyrelsen anbefaler et ja, men uanset, om man vil stemme ja eller nej, så er det vigtigt at hvert eneste medlem bruger sin stemme, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Urafstemningen om overenskomsterne sættes i gang inden længe. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår forligsmanden er færdig med sin samlede mæglingsskitse.

Der forhandles fortsat om en række andre overenskomster for elektrikere.

Regionale TR-møder i Kolding, Viborg og Ringsted

I den kommende uge afholdes tre regionale møder for tillidsrepræsentanter om elektrikeroverenskomsten. Møderne holdes i

  • Kolding: tirsdag 14. marts 2017, kl. 12-16, der startes med frokost
  • Viborg: onsdag den 15. marts 2017, kl. 12-16, der startes med frokost
  • Ringsted: torsdag den 16. marts 2017, kl. 12-16, der startes med frokost.

Alle tillidsrepræsentanter er indkaldt via en særlig e-mail. Husk tilmeldingsfristen mandag den 13. marts 2017 kl. 9.00, se nærmere i mailen.

Programmet:

  • ”Overenskomstens store billede: perspektiverne for vores job, faget og branchen” ved Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand
  • ”Uddannelsesløftet”
  • ”Den nye funktionæroverenskomst”
  • ”Bedre muligheder for frit-valg og seniorordninger og alt det andet med procenter
  • ”Indsatsen mod social dumping”
  • Afslutning ved Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand