Sygedagpenge

Hvis du ikke får løn under sygdom, kan du muligvis få sygedagpenge.

Det er enten din arbejdsgiver eller din kommune, som udbetaler sygedagpengene. For at få sygedagpenge er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Hvis du ikke får løn under sygdom

Hvis du ikke får løn under sygdom – fx på grund af manglende anciennitet – kan du få sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Du kan få sygedagpenge fra din arbejdsgiver i op til 30 kalenderdage fra første sygedag med fravær.

Det er dog en betingelse, at du har været ansat uafbrudt i 8 uger og beskæftiget mindst 74 timer før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver.

Sygedagpenge fra din kommune

Hvis du ikke (eller ikke længere) har ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver, kan du i stedet få udbetalt sygedagpenge fra din kommune.

Det er en betingelse, at du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav. Det vil sige, at du:

  • er i beskæftigelse
  • har været i beskæftigelse i mindst 240 timer inden de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag
  • har været i beskæftigelse i mindst 40 timer hver måned i fem af de seneste af seks afsluttede kalendermåneder

Sygedagpenge ved arbejdsskade

Hvis din sygdom skyldes en arbejdsskade, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet.

Er du ikke allerede i kontakt med os ang. din arbejdsskade, anbefaler vi, at du straks kontakter din lokalafdeling.

Sygedagpenge, hvis du er ledig

Er du ledig og sygemeldt, kan du læse mere om reglerne for sygedagpenge på a-kassens hjemmeside:

Så længe kan du få sygedagpenge

Som hovedregel kan du få sygedagpenge i 22 uger. Det er derfor vigtigt, at du så vidt muligt fastholder kontakten til arbejdsmarkedet.

Der er mulighed for at få sygedagpengene forlænget på særlige betingelser. Det er kommunens pligt at vurdere, om der er mulighed for forlængelse.

Hvis dine sygedagpenge stopper, og du fortsat er syg, har du ret til et jobafklaringsforløb. Under jobafklaringsforløbet modtager du såkaldt ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælpsniveau. Dog sker der ikke modregning af ægtefælles indtægt.

Nedsat kontingent og sygedagpenge

Når du modtager sygedagpenge, er du omfattet af forbundets reduktionsordning. Det betyder, at du skal betale et lavere kontingent.

Vi reducerer automatisk dit kontingent, når vi får besked om, at du modtager sygedagpenge. Er dette ikke sket, er du velkommen til at søge om kontingentreduktion:

Du er velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har brug for yderligere vejledning.