Ferie

Din ret til ferie bestemmes af din overenskomst, din kontrakt og Ferieloven.

Du har ret til at holde 25 dages ferie pr. ferieår. Betalt ferie optjenes løbende i ferieår efter den nye ferielov fra 1. september 2020 med 2,08 feriedag pr. måned.

Ferieåret starter 1. september og løber til 31. august året efter. Og ferien afholdes i samme ferieår som feriepengene/retten til betalt ferie optjenes (samtidighedsprincippet). Du kan dog holde ferien helt frem til 31. december – ferieafholdelsesperioden.

Fra 1. september 2020:

  • Optjening af ferie: 1. september – 31. august året efter. I perioden optjener du ferie til afholdelse samtidigt.
  • Afholdelse af ferie: 1. september – 31. december året efter.

Arbejdsgiveren fastlægger – efter forhandling med dig, hvornår din ferie skal holdes. Du kan dog kræve, at tre uger holdes i sammenhæng i perioden fra den 1. maj til den 30. september (hovedferien). Du kan også kræve, at de resterende ti dages ferie (restferie) afvikles i hele uger, dog kan hensynet til virksomhedens drift berettige arbejdsgiveren til at give feriedagene som enkeltdage.

Hovedferien skal varsles tre måneder før påbegyndelse af ferien, og restferie skal varsles en måned før påbegyndelse af ferien.

Er du i tvivl om du har ferie til gode, så kan du gå in på borger.dk og se, om der står feriedage og -penge på kontoen. Reglerne om ferie er komplekse, så kontakt din lokalafdeling, hvis du har brug for vejledning.  

Hvis du er timelønnet

Som timelønnet medarbejder har du krav på at få 12,5 procent af din løn i feriegodtgørelse. Optjeningen sker i ferieåret til afholdelse i samme ferieår tillagt 4 måneder (ferieafholdelsesåret). Feriegodtgørelsen indbetales som udgangspunkt til FerieKonto. Du kan tjekke din konto på borger.dk.

Er du ansat i en virksomhed, som er medlem af en arbejdsgiverforening som f.eks. Tekniq Arbejdsgiverne, vil virksomheden være omfattet af feriepengegarantiordningen. Det vil sige, at virksomhederne slipper for at indbetale feriegodtgørelsen løbende til FerieKonto. De skal fortsat indberette, så du kan se det på borger.dk.

Hvis du er månedslønnet eller funktionær

Ved månedslønnede forstås i denne sammenhæng medarbejdere, der har fri med normal løn på f.eks. søgnehelligdage og ret til fuld løn under sygdom.

Som månedslønnet eller funktionær holder du ferie med udbetaling af din normale løn. Du optjener retten til løn under ferie i ferieåret til afholdelse i ferieafholdelsesperioden. Du optjener 2,08 dages ferie med løn pr. måned, hvor du er beskæftiget i løbet af ferieåret. Derudover skal du have udbetalt 1 procent (er i visse overenskomster aftalt højere) af din løn som ferietillæg. Ferietillægget udbetales senest samtidigt med, at din ferie afvikles.

Hvis du ikke har optjent ret til løn under ferie i samtlige 25 dage, eller ferien skal holdes hos en ny arbejdsgiver, fratrækkes 4,8 procent af månedslønnen pr. feriedag.

Du kan før et optjeningsårs begyndelse forlange at få feriegodtgørelse med 12 procent i stedet for ferie med løn og ferietillæg. 

Ved fratræden betaler/indberetter din arbejdsgiver svarende til 12,5 procent af lønnen til FerieKonto, som du kan bruge til at holde ferie for hos din nye arbejdsgiver.

Hvis du er lærling

Hvis du som lærling ikke har feriepenge til at holde din ferie fra din tidligere ansættelse, så har du ret til ferie med fuld løn i det 1. og 2. hele ferieår, hvor din arbejdsgiver betaler fuld løn.

Hvis du ansættes mellem 2. september og 31. oktober, har du ret til 25 dages betalt ferie i det igangværende ferieår.

Hvis du ansættes mellem 1. november og 30. juni, har du ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie ved virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Du optjener i øvrigt ret til betalt ferie efter samtidighedsprincippet, som beskrevet øverst på siden.

Tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt lokalafdelingen, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Hvis din arbejdsgiver kalder dig tilbage på arbejde i din ferie

Din arbejdsgiver har ikke ret til at kalde dig på arbejde, efter at du har påbegyndt din ferie. Hvis din arbejdsgiver alligevel gør det og du accepterer, beror vilkårene for afbrydelse af din ferie på, hvad du aftaler med din arbejdsgiver. Altså vil kompensation mv. være op til forhandling mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver ændrer din planlagte ferie

Din arbejdsgiver har i særlige tilfælde mulighed for at udskyde eller fremrykke din planlagte ferie.

Dette forudsætter, at der er tale om væsentlige, upåregnelige driftshensyn. Det vil sige, at situationen, der ligger til grund for ændringen af din ferie, ikke har været mulig at forudse (force majeur), at arbejdet er nødvendigt at udføre i den pågældende periode og at arbejdsgiveren ikke har andre muligheder.

Hvis din arbejdsgiver inddrager din fastsatte ferie, så har du ret til kompensationsferie. Derudover har du ret til at få erstattet et evt. økonomisk tab som følge af udskydelsen af din ferie.

Ferien kan overføres til næste periode for ferieafholdelse, hvis du og din arbejdsgiver aftaler dette.

Tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt lokalafdelingen, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.


 

Læs om sygdom og ferie her