Overenskomster – Staten

Statens overenskomster og cirkulærer

Som statsansat er du omfattet af en hovedaftale, en fællesoverenskomst og en organisationsaftale samt Statens løncirkulærer.

Du vil bemærke, at overenskomsterne ikke indeholder regler om arbejdstid, barsel, Ny Løn etc. Derfor er der udarbejdet forskellige cirkulæreskrivelser, som du vil være omfattet af.

Aftaler om rådighedsvagt, tillægsbetaling, overarbejde, weekend m.m. findes i Tjenestemændenes arbejdsregler. 

De forskellige aftaler kan du finde her på siden, ligesom du kan bruge linket til Moderniseringsstyrelsen, hvor du kan finde de cirkulærer, som alle ansatte i staten er omfattet af.

Mere om overenskomster og cirkulærer
Sundhedsordning

Dansk El-Forbund har sammen med de andre håndværkerforbund forhandlet en sundhedsordning til dig, som har din pensionsordning hos Sampension. Du kan læse mere om hvad og hvordan sundhedsordningen dækker her:

Sampension

Som offentligt ansat får du din arbejdsmarkedspension indsat hos Sampension.

Her kan du se en folder, med en beskrivelse af de produkter, som du har adgang til hos Sampension.