Arbejdsgiverne

El-Installationsoverenskomsten indgået med Arbejdsgiverne.

Overenskomsten er en områdeoverenskomst, der dækker alt arbejde under Dansk El-Forbunds uddannelses- og organisationsområde i virksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverne, og som har deres forretningsområde og indtjening med baggrund i en el-autorisation.

Ved akkordarbejde gælder reglerne i Elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ.

Ud over El-Installationsoverenskomsten har Dansk El-Forbund tiltrædelse til Arbejdsgivernes overenskomst på industriområdet.

Du kan hente overenskomster her fra siden, ligesom du kan tilgå El-lovportalen.