Efteruddannelse (AMU)

Læs om el-branchens efteruddannelse.

Brug din ret til efteruddannelse. Ved at styrke dine kompetencer tager du ansvar for din fremtid i en branche i rivende teknologisk udvikling. Det er en ret, som vi har kæmpet for at få ind i overenskomsterne. Udover flere faglige kvalifikationer så giver en efteruddannelse dig også mulighed for nye arbejdsopgaver og mere i løn.

Du kan selv vælge dine kurser, og vores uddannelsesvejledning står klar til at vejlede dig. El-branchens efteruddannelse gennemføres som arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og kan tilrettelægges fleksibelt. Brug amukurs.dk til at finde relevante kurser inden for el-branchen.

Kort om AMU

AMU er en forkortelse for arbejdsmarkedsuddannelserne. Formålet med AMU er at vedligeholde, udbygge og forbedre arbejdsstyrkens erhvervskvalifikationer, så de stemmer overens med behovet på arbejdsmarkedet.

Hvor og hvornår finder undervisningen sted?

El-branchens efteruddannelse gennemføres på erhvervsskolerne og afholdes typisk som dagundervisning inden for normal arbejdstid. Uddannelsernes varighed afhænger af kursusindholdet, men det normale er fra en dag op til en uge.

Virksomheder, medarbejdere og en erhvervsskole kan i samarbejde planlægge, at kurserne tilrettelægges fleksibelt som aften- eller weekendundervisning eller fordelt i moduler over flere uger.

Økonomisk tilskud fra det offentlige

Der er mulighed for at få dækket dele af din løn eller dine dagpenge, mens du deltager i efteruddannelse.

Løn under efteruddannelsen

Dit løntab kan oftest blive dækket af VEU (voksen- og efteruddannelse)-godtgørelse. Satsen svarer til dagpengesatsen, se den aktuelle sats for økonomisk tilskud her: https://www.voksenuddannelse.dk/uddannelse/veu-godtgorelse. Hvis din undervisning er på deltid, beregnes din godtgørelse ud fra timetallet. Hvis virksomheden sender dig på efteruddannelse, får du din sædvanlige løn, og virksomheden kan søge om VEU-godtgørelsen.

For at søge om VEU-godtgørelsen skal du være i arbejde som lønmodtager, medlem af en a-kasse eller selvstændig erhvervsdrivende. Du må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende, med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Dækning af transportudgifter

Du har også mulighed for at søge om befordringstilskud, der er et tilskud, som dækker den daglige transport, du har i forbindelse med uddannelsen. Som deltager har du ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Dog højst for 576 km pr. dag.

Søg økonomisk tilskud digitalt

Ansøgning og udbetaling af VEU-godtgørelse samt tilskud til befordring foregår digitalt, uanset om det er dig eller virksomheden, der søger.

Økonomisk tilskud fra kompetencefonde

Din overenskomst giver dig i nogle tilfælde mulighed for at søge økonomisk tilskud til efteruddannelse via en kompetencefond. Kompetencefonden bliver betalt via overenskomsten.

Kurser

AMU-kurserne finder du digitalt på amukurs.dk 

Videoer: Hør Rune og Michael fortælle, hvordan de brugte deres ret til efteruddannelse

 

 

 

Pjece: Efter- og videreuddannelse til grøn omstilling

forside til pjece Efter- og videreuddannelse til grøn omstilling

Efter- og videreuddannelse til grøn omstilling

12 sider
Dansk El-Forbund 2022