Faglærteoverenskomstens kompetencefond

  Læs om, hvordan du søger om tilskud fra kompetencefonden.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du gør brug af Faglærteoverenskomstens kompetencefond.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder.

  Sådan får du tilskud
  Kort om tilskuddet

  HTSK-Fonden Metal og El er oprettet, da parterne ønsker at styrke samarbejdet om uddannelse i virksomhederne med henblik på at forbedre såvel medarbejdernes kompetencer som virksomhedernes konkurrencekraft.

  Aftalen om kompetenceudvikling kan findes i Faglærteoverenskomsten § 27. 

  Hvem kan få tilskud?

  Du kan få tilskud, hvis du er omfattet af overenskomsten og har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden.

  Vi anbefaler, at din arbejdsplads udarbejder en uddannelsesplan for dig som medarbejder. Virksomheden kan finde en skabelon til en uddannelsesplan ved at logge ind på fondens hjemmeside:

  Så meget kan du få i tilskud

  Du har mulighed for op til 2 ugers aftalt efteruddannelse om året. Hvis du ikke når at bruge dagene, vil de gå tabt.

  Derudover har du ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse. Du har mulighed for at akkumulere retten til 2 ugers selvvalgt uddannelse i op til 3 år. Det vil sige, at du fx har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 3 år. 

  Virksomheden udbetaler op til 100 procent af den sædvanlige overenskomstmæssige løn til dig og kan derefter søge refusion på det beløb, som er fastsat af fonden.

  Sådan søger du tilskud

  Virksomheden står for at søge refusion.

  Kompetencefonden administreres af Pension Danmark. Yderligere informationer kan findes via nedenstående link, hvor du skal vælge ”HTSK-fonden Metal og El”.

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til

  Ved aftalt efteruddannelse gives tilskud til følgende:

  Ved selvvalgt efteruddannelse gives tilskud til følgende:

  Virksomheden har mulighed for at søge refusion for både løntab og kursusgebyr på Akademiuddannelsen i Automation og drift. 


  Sådan får du tilskud – lærlinge
  Hvem kan få tilskud?

  Der er pt. ikke nogen aftaler for efteruddannelse til lærlinge på denne overenskomst, så det er noget, som skal aftales med virksomheden.