Dansk El-Forbund – Română

BINE AŢI VENIT ÎN DANEMARCA!

forside til rumænsk velkomstpjeceElectricienii care lucrează pe șantierele daneze au o serie de drepturi care au fost stabilite în contractele colective de muncă. Dacă lucraţi pentru o companie acoperită de un contract colectiv de muncă, aveţi aceleași drepturi ca și colegii dvs. de muncă danezi. În cazul în care compania nu este acoperită de un contract colectiv de muncă, reprezentanţii Sindicatului Danez al Electricienilor vor negocia unul cât mai curând posibil. 

Sindicatul Danez al Electricienilor - știm salariul și condiţiile de muncă

Suntem sindicatul pentru electricienii care lucrează în Danemarca. Prin urmare, știm salariul și condiţiile pe care trebuie să le aveţi în timp ce lucraţi în Danemarca. Negociem contractele colective de muncă pentru electricieni și cooperăm cu organizaţiile patronale Tekniq Arbejdsgiverne și Confederaţia Industriei Daneze. Atunci când contactaţi filiala locală a Sindicatului Danez al Electricienilor, veţi primi informaţiile necesare despre salariu și altele. Vă vom ajuta, chiar și atunci dacă nu știţi ce filială locală trebuie să contactaţi. Nu ezitaţi să ne contactaţi chiar și în limba engleză.

VERIFICAŢI-VĂ CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ
Contractele colective de muncă

În Danemarca nu guvernul, ci partenerii pieţei de muncă sunt cei care hotărăsc reglementările în vigoare pe piaţa muncii. Reglementările sunt scrise într-un contract colectiv de muncă, care este o înţelegere colectivă între sindicatul dvs. și o organizaţie patronală/compania dvs.

În Danemarca nu există un salariu minim pe economie stabilit prin lege. Prin urmare, dvs. trebuie să știţi întotdeauna la ce companie sunteţi angajat și dacă angajatorul dvs. a încheiat un contract colectiv de muncă. În această privinţă, filiala locală a Sindicatului Danez al Electricienilor este întotdeauna pregătită să vă ajute și să vă îndrume.

Este posibil ca angajatorul dvs. să fie acoperit deja de un contract colectiv de muncă fie ca membru al unei organizaţii patronale, fie printr-un acord de aderare direct cu Sindicatul Danez al Electricienilor. Contactaţi filiala locală a Sindicatului Danez al Electricienilor pentru a afla detaliile angajatorului dvs. În cazul în care nu există un contract colectiv de muncă, filiala locală va negocia și va semna un contract colectiv cu angajatorul dvs.

Contractul de muncă

În Danemarca trebuie să aveţi un contract de muncă, care trebuie să cuprindă următoarele detalii:

  • Numele
  • Adresa
  • Numărul de telefon
  • Număr personal/Număr înregistrare companie
  • Forma de plată - plată cu  ora sau plata pe bucată
  • Data începerii muncii
  • Informaţii privind contractul  colectiv de muncă

Contractul de muncă trebuie să fie semnat în două exemplare; atât de dvs., cât și de angajatorul dvs.

Plata și salariul minim

Salariul se compune din salariul minim ce se bazează pe contractul colectiv de muncă plus rezultatul negocierilor locale. În Danemarca salariu minim nu înseamnă că acesta este salariul minim pe care îl puteţi primi. Dimpotrivă, este cel mai scăzut punct de plecare conform căruia trebuie să se plătească o sumă suplimentară pe baza negocierilor locale dintre angajatorul dvs. și reprezentantul sindical sau filiala locală a Sindicatului Danez al Electricienilor. Veţi obţine informaţiile despre nivelul salariilor în zona în care lucraţi contactând filiala locală a Sindicatului Danez al Electricienilor.

Fluturași de salariu

Fiecare angajat care lucrează pentru o companie acoperită de contractul colectiv de muncă trebuie să primească un fluturaș de salariu de fiecare dată când primește salariul. Fluturașul de salariu trebuie să includă informaţii despre tariful pe oră, numărul de ore lucrate, plata pentru orele suplimentare lucrate, plata pentru concediu, plata pe perioada de boală, contribuţia la pensie și contribuţia pentru pierderea câștigului în zilele de sărbătoare. Dacă scrie ceva despre avans la salariu, trebuie să verificaţi dacă suma se potrivește cu suma primită de dvs.

Durata timpului de muncă

Durata timpului de muncă este în mod normal stabilită la 37 de ore pe săptămână și trebuie să fie cuprinsă între orele 6.00 și 18.00, de luni până vineri. Orice alte ore de muncă trebuie să fie stabilite în scris între angajat și angajator. Este important să ţineţi evidenţa numărului de ore lucrate și a locurilor unde lucraţi. Scrieţi aceste detalii într-un calendar sau păstraţi o copie a fișei săptămânale pe care o predaţi angajatorului dvs.
 

Orele de muncă suplimentare și munca efectuată la sfârșit de săptămână

Dacă lucraţi mai mult de 37 de ore pe săptămână sau dacă lucraţi la sfârșit de săptămână, aveţi în mod normal dreptul la plată suplimentară. De obicei, primiţi +50% mai mult pentru primele trei ore de muncă suplimentară și +100% mai mult pentru restul. Nu uitaţi că trebuie să primiţi plata pentru TOATE orele dvs. lucrate. Dacă aţi semnat un acord cu angajatorul dvs. privind durata timpului de muncă în care se prevăd mai mult de 37 de ore de muncă pe săptămână, este întotdeauna o idee bună să le parcurgeţi împreună cu Sindicatul Danez al Electricienilor.

Pensia ocupaţională și îngrijirea sănătăţii

Dacă angajatorul dvs. face parte dintr-o organizaţie patronală sau este acoperit de o convenţie de aderare, sunteţi acoperit de un regim de pensii. De regulă, contribuţia totală reprezintă 12% din salariul total lunar, din care dvs. trebuie să plătiţi 4%, iar angajatorul dvs. trebuie să plătească restul. Numeroase fonduri de pensii oferă un plan de sănătate ce înseamnă că aveţi acces la tratamente gratuite, cum ar fi masaj sau fizioterapie. Există, de asemenea, o serie de asigurări asociate cu pensia dvs., de exemplu, în caz de deces sau boală critică. Filiala locală a Sindicatului Danez al Electricienilor vă poate oferi informaţii cu privire la regulile pentru compania și contractul dvs. colectiv de muncă.

Concediu de odihnå

Comform legislatie daneze, aveti dreptul la 25 de zile de vacantå pe an, vacantå cu salariu corespunzåtor 12,5% din salariul dumneavoastrå. Cåstigati 2,08 zile pe lunå, iar vacanta poate fi tinutå de la 1 septembrie pånå pe 31 decembrie a anului urmåtor. Contractele colective vå oferå de asemenea, o såptåmånå suplimentarå (a sasea såptåmånå de vacantå). Aveti dreptul la 15 zile de vacantå (3 såptåmåni) in contextul vacantei de varå perioada 
1 mai – 30 septembrie.

Sindicatul – fondul de șomaj – sănătatea și siguranţa

Înscrieţi-vă în Sindicatul Danez al Electricienilor. Reunim electricienii care lucrează în Danemarca și suntem reprezentantul și consilierul dvs. privind drepturile și posibilităţile de pe piaţa muncii daneze.

Sindicatul și filialele noastre locale negociază salariul dvs. și vă ajută, dacă aveţi întrebări despre salariu, alte drepturi și acorduri, dacă vă accidentaţi în timpul lucrului sau dacă apar probleme la locul de muncă.

Majoritatea danezilor sunt membri ai unui fond de șomaj, fond ce asigură un venit în cazul șomajului. De asemenea, vă puteţi înscrie în Fondul de Șomaj al Electricienilor când contactaţi Sindicatul Danez al Electricienilor.

Aveţi întrebări?

Există mult mai multe reguli și drepturi, care nu sunt descrise aici. În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe informaţii sau aveţi întrebări, nu ezitaţi să contactaţi filiala locală a Sindicatului Danez al Electricienilor.

Sindicatul Danez al  Electricienilor

Bornholm+45 5695 7082bornholm@def.dk
Fionia+45 6612 5205fyn@def.dk
Kopenhaga+45 3586 5000kbh@def.dk
Mały Bełt+45 7642 4350lillebelt@def.dk
Jutlandia Środkowa+45 9741 3355/+45 8643 8246midtjylland@def.dk
Jutlandia Północna+45 9631 8600nordjylland@def.dk
Zelandia Północna+45 4822 0160nordsj@def.dk
Storstrøm+45 5537 4218storstrom@def.dk
Jutlandia Południowa+45 7513 3966sydjylland@def.dk
Zelandia Zachodnia+45 4630 4250vestsj@def.dk
Jutlandia Wschodnia+45 8675 2500ostjylland@def.dk

 

 


 

Dacă doriți să deveniți membru, completați formularul de înregistrare și trimiteți-l la def@def.dk.