Elektrikeroverenskomsten

Elektrikeroverenskomsten og El-fagets funktionæroverenskomst er indgået mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Elektrikeroverenskomsten er gældende for ca. 13.000 medlemmer, der arbejder med el-arbejde inden for Dansk El-Forbunds uddannelsesområde.

Funktionæroverenskomsten blev første gang aftalt mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund med overenskomstforhandlingerne i 2017.


OK23

Læs om overenskomstforhandlingerne i 2023 på okdef.dk


Mere om overenskomsten
Download Elektrikeroverenskomsten

Overenskomsten blev senest fornyet ved overenskomstforhandlingerne i 2020 og offentliggjort med medlemmernes afstemning 16. april 2020.

De nye betalingssatser og ikrafttræden kan du finde i bilag længere nede på siden.

Lønforhold og betalingssatser

Der er med overenskomstfornyelsen 2020 aftalt forhøjelse af satser pr. 1. marts 2022. Se forhøjelsen i oversigten:

El-fagets funktionæroverenskomst

Hvis du som elektriker eller tekniker også har lederansvar – fx som sjakbajs, projektleder eller overmontør – kan du få gavn af DEF’s funktionæroverenskomst. Vi har bl.a. forhandlet faste arbejdstider, regler om pension og barns sygedag. Tal med din lokalafdeling om muligheden for at komme på funktionæroverenskomsten.

Overenskomsten blev første gang aftalt mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund med overenskomstforhandlingerne i 2017. Den blev fornyet med OK 2020.

Bilag 18: Aftale om ferieoverførsel

Brug bilaget, til når du skal lave en aftale med din arbejdsgiver om overførsel af ferie.

Skabelon: Referat til lokalforhandling

Brug skabelonen ved lokal forhandling i virksomheden.

Udarbejdet af Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

English: Electricians Collective Agreement

Electricians working at Danish working places have a number of rights that are laid down in collective agreements. If you work for a company, which is covered by a collective agreement, you have the same rights as your Danish colleagues.

Øvrige forhold
Afstandsberegner

Afstandsberegneren kan bruges til at kontrollere, om afstanden til arbejdsstedet er over 14 km og dermed udløser tillæg for køre-vej-tid. 

Det er altid din ansættelsesadresse, altså virksomhedens adresse, der skal tastes ind, samt adressen på dit arbejdssted. Er afstanden over 14 km i luftlinje, skal du have betaling og skrive køre-vejtid på din ugeseddel.

Beregneren er udviklet i samarbejde mellem TEKNIQ, Dansk Metal og Blik- & Rørarbejderforbundet.

Bemærk, at det kun er luftlinjeafstanden til arbejdsstedet, der er relevant for Elektrikeroverenskomsten.

Akkord og EBA

Er du ansat under elektrikeroverenskomsten, kan du eller din arbejdsgiver kræve, at arbejdet skal udføres på akkord, når arbejdet varer mere end 7 timer. Al arbejde på akkord skal udføres efter El-Branchens Akkordsystem (EBA).

Læs mere om akkord, find akkordsedler og læs om, hvordan du kommer i gang med akkord via linket her:

Barsel

Elektrikeroverenskomsten giver dig bedre barselsvilkår, end dem loven foreskriver.

Få overblik over rettigheder og regler her:

Efter- og videreuddannelse

Er du ansat under Elektrikeroverenskomsten, er du omfattet af Elbranchens kompetenceudviklingsfond. Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.

Læs mere om fonden og tilskud her:

Lovportal

Som medlem kan du se overenskomst med henvisning til andre kendelser i de enkelte afsnit ved login i El-Lovportalen. Du finder link til el-lovportalen her på siden. Du skal bruge dit medlemsnummer for at tilgå lovportalen.

Opsigelse og afskedigelse

Find opsigelsesvarsel og læs om hvordan du skal forholde dig ved opsigelse, advarsel og bortvisning. 

Pjece: Om arbejde i udlandet

I 1997 blev udarbejdet en vejledning mellem Dansk El-Forbund og det daværende TEKNIQ ang. arbejde i udlandet.

Læs vejledningen og find mere information om arbejde i udlandet via linkene her:

Tillidsrepræsentant

Er du tillidsrepræsentant under Elektrikeroverenskomsten, kan du finde mere information via linket her: