Pension

  Er du omfattet af en overenskomst, vil du i langt de fleste tilfælde også være omfattet af en pensionsordning.

  Du og din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsopsparing. Hvor mange procent I indbetaler, afhænger af din overenskomst. Her på siden kan du finde links til de 3 arbejdsmarkedspensioner PensionDanmark, Industriens Pension og Sampension.

  Din dækning afhænger af, hvilket pensionsselskab du indbetaler til. Grundlaget for dækningen er, at de enkelte pensionsselskabers bestyres på baggrund af de midler, der indbetales og organisationernes holdning til, hvad der skal lægges vægt på ved pensionsordningerne. Hvis du har spørgsmål til din pension, skal du kontakte dit pensionsselskab.

  Er du i tvivl om, hvilken pensionsordning du er omfattet af, så log på pensionsinfo.dk. Her kan du få overblik over din pension, udbetaling og dækning.

  Hvad indeholder pensionen typisk?

  Din pension indeholder typisk:

  • Alderspension
  • Invalidepension
  • Kritisk sygdom
  • Dødsfalsdssum

  Pensionist eller efterlønsmodtager?

  Overvejer du at stoppe på arbejdsmarkedet eller at gå på pension, kan du gå til fagligsenior.dk, som giver svar på en række spørgsmål, der er vigtige at overveje.

  Skattenedslag for seniorer

  Når du har nået folkepensionsalderen, har muligvis ret til et skattenedslag, hvis du fortsat arbejder. Dit skattenedslag afhænger blandt andet af det, som kaldes din beskæftigelsesgrad – altså hvor meget du har arbejdet. Du kan læse mere om reglerne for det særlige skattenedslag på borger.dk