DEF: Gode perspektiver i industriforlig

CO-industri og Dansk Industri har indgået en toårig aftale om nye overenskomster på industriens område. – Der er gode perspektiver i forliget, mener forbundsformand i Dansk El-Forbund

Dansk El-Forbund sendte LIVE på facebook fra pressemødet i Industriens Hus. Du kan se hele pressemødet på forbundets facebookside

Efter knap et døgns konstante forhandlinger lykkedes det søndag d. 19. februar topforhandlerne fra CO-industri og Dansk Industri at blive enige om en toårig overenskomstaftale på industriens område – også kaldet ’gennembrudsforliget’, fordi det sætter de økonomiske rammer for de øvrige overenskomstforhandlinger heriblandt om Elektrikeroverenskomsten. 

På et hurtigt indkaldt pressemøde orienterede Claus Jensen og Mads Andersen fra CO-industri og Lars Sandahl Sørensen og Kim Gravgaard fra Dansk Industri om resultatet af de overenskomstforhandlinger, der er blevet kaldt for ’de vanskeligste forhandlinger i mands minde’.  

Om forliget på industriens område udtaler forbundsformand i Dansk El-Forbund Benny Yssing: 

- Der er gode perspektiver i det forlig, som vi har indgået med Dansk Industri. Nu skal vi behandle indholdet blandt fagforbundene i CO-Industris Centralledelse, og derefter begynder vi at informere mere om de forskellige dele af aftalen. Næste skridt er, at vi når et resultat i vores forhandlinger om Elektrikeroverenskomsten med TEKNIQ Arbejdsgiverne. Nye overenskomster har vi først, når medlemmerne har vedtaget dem ved medlemsafstemningen senere på foråret.

Det fremgik blandt andet på pressemødet, som kan ses i fuld længe på Dansk El-forbunds facebookside, at overenskomstaftalen på industriens område indeholder:

  • Fritvalgskontoen stiger med to procent fra syv procent til ni procent i 2024. Det svarer til mere end en månedsløn
  • Fra i år skal arbejdsgiverne betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre indtil pension. Medarbejderne opsparer det samme – men det gør altså, at de får to procent mere ud sammen med lønnen
  • Mindstelønnen stiger med ni kroner i timen
  • Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med otte kroner i perioden, og andre satser stiger
  • Tillidsrepræsentanterne får stærkere værktøjer end i dag, så de får bedre muligheder for at hente gode resultater hjem ved de lokale lønforhandlinger
  • Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder
  • Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent
  • Der bliver fremover ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse
  • Aftalen giver også tillidsrepræsentanterne bedre muligheder og flere rettigheder for at organisere – og styrker dermed den danske model

Dansk El-Forbunds forhandlingsdelegation har bestået af DEF-formand Benny Yssing, DEF-næstformand Christian Elgaard, DEF-næstformand Lars Kræmer og forbundssekretærerne Hanna Lindstrøm, Lars Johansen og Martin F. Frederichsen.

CO-industris centralledelse har godkendt forliget og de 59 protokollater

Dansk El-Forbund fortsætter nu forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten med TEKNIQ Arbejdsgiverne. Du kan orientere dig om forhandlingerne på DEF’s særlige temahjemmeside OKdef.dk og på CO-industris temaside OKfakta.dk. Du kan også deltage i debatten om OK23 i Dansk El-Forbunds facebookgruppe.