Nu kommer der flere uanmeldte AT-besøg på byggepladser

Dårlig statistik for ulykker og nedslidning fører til forsøg med ny tilsynsmetode

En ny tilsynsmetode skal nedbringe ulykker og nedslidning i byggeriet. Det er hensigten med et forsøg, som beskæftigelsesministeren nu sætter i værk.

Tilsynsmetoden vil betyde flere uanmeldte besøg fra Arbejdstilsynet (AT) på landets byggepladser, og samtidig vil der være øget fokus på forebyggelse. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet.

ulykke

Baggrunden er dystre tal i arbejdsskadestatistikkerne. De viser blandt andet, at dobbelt så mange ansatte i branchen kommer alvorligt til skade på deres arbejde i forhold til andre ansatte på det danske arbejdsmarked, og desuden er fysisk overbelastning udbredt.

Sund fornuft

Et af værktøjerne er også afholdelse af dialogmøder, som AT holder med virksomheder, hvor der er alvorlige problemer. BAT-kartellet, der blandt andre omfatter Dansk El-Forbund, bakker op om initiativet:

– Det er sund fornuft at lade Arbejdstilsynets kontrol starte ude på byggepladsen og samtidig gøre tilsynet uanmeldt. Det giver også god mening, at Arbejdstilsynet i samme ombæring ser på alle væsentlige problemer på byggepladsen, uanset om der er tale om risiko for ulykker, nedslidning eller farlig kemi. De nye dialogmøder er en ekstra service fra Arbejdstilsynet, siger formand for byggefagene i BAT-kartellet, Kim Lind Larsen.

– I byggefagene kan vi godt være urolige for, at møderne vil sluge en for stor del af Arbejdstilsynets sparsomme resurser, men lad os se, hvordan det går. Forsøget skal gerne gøre os klogere på, om den nye service står mål med indsatsen, og om dialogmøder giver et permanent løft af arbejdsmiljøet.

Masser af påbud

AT var for nylig på en landsdækkende aktion på bygge- og anlægsområdet, og det resulterede blandt andet i 116 strakspåbud og forbud. Myndigheden oplyser, at 39 af reaktionerne kom efter manglende sikring mod ned- eller gennemstyrtning – heraf var otte tilfælde så grove, at tilsynet vurderer, om virksomhederne skal indstilles til politiet til videre strafforfølgelse i form af bøde.

Manglende sikring mod nedstyrtning fra stiger, tage og stilladser er stadig et gennemgående problem på flere af landets byggepladser, konstaterer AT. Andre forhold, som medførte reaktioner, var dårlige adgangsveje, der enten var glatte eller fyldt med huller, samt ledninger, byggematerialer og byggeaffald, man kan snuble over.

Helhedsindsats

Aktionen skete som led i den ’traditionelle’ tilsynsindsats. Med den nye tilsynsmetode skal indsatsen tilrettelægges ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange skiftende arbejdssteder og flere aktører på byggepladsen.

Ifølge beskæftigelsesministeriet betyder det blandt andet, at AT ud over de flere uanmeldte besøg samtidig skal afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen – og ikke kun på den enkelte virksomhed: Der både vil være fokus på de rammer, der er sat af byggeledelsen og bygherrer, og på arbejdsmiljøproblemer i den enkelte virksomhed. Forsøget løber fra den 1. november 2017 til 30. april 2018 og vil herefter blive evalueret.