Nu skal flere virksomheder anmelde arbejdsulykker

Arbejdstilsynet vil bruge undersøgelse som afsæt til motiverende indsats

AT-rapport FS

Kun godt halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker bliver rent faktisk anmeldt. Det har længe været et kendt problem, men nu skal virksomhedernes motivation til at anmelde arbejdsulykker øges, fortæller Arbejdstilsynet (AT) på sin hjemmeside.

AT planlægger at gennemføre den motiverende indsats her til efteråret, og den kommer især til at bygge på kommunikation om reglerne. Baggrunden er en ’Kortlægning af barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker’, som analysevirksomheden Oxford Research har gennemført for myndigheden.

Kortlægningen viser, at viden på området er en udpræget mangelvare hos virksomhederne. 35 virksomheder blev udvalgt til interviews på baggrund af blandt andet af data fra Arbejdstilsynet om anmeldte arbejdsulykker – alle har således anmeldt arbejdsulykker i perioden 2012-2015. Det fremgår, at ingen af de 35 interviewede virksomheder havde den fulde indsigt i reglerne på området.

AMR som målgruppe

En analyse viser, at ”størstedelen af virksomhederne har et overfladisk kendskab til reglerne om, hvornår der er sket en ulykke, og hvornår de er pligtige til at anmelde ulykken. Den sparsomme viden anvendes til at skabe sine egne fortolkninger af reglerne (…)”

Det fremgår også, at virksomhederne ikke skelner mellem at registrere en ulykke og anmelde en ulykke. Der venter altså en større oplysningskampagne, og her bliver også arbejdsmiljørepræsentanterne interessant som målgruppe, som nok kan vente at blive udsat for ’målrettet kommunikation’.

Kortlægningen opererer med viden, evne og vilje som vigtige såkaldte kontekstfaktorer med betydning i virksomheden. Alle tre faktorer skal være til stede i virksomheden, men ikke nødvendigvis hos en og samme person. Oxford Research har på den baggrund udpeget fem ’personaer’, der på forskellige tidspunkter og i forskelligt omfang er aktører i processen, og en af disse er altså arbejdsmiljørepræsentanten.

Hellere en gang for meget …

Desuden indeholder kortlægningen en lang række anbefalinger – først og fremmest til Arbejdstilsynet, der har bestilt kortlægningen. Men mange af anbefalingerne vil også efterfølgende komme til at berøre virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter.

For eksempel skal der skabes basal viden om anmeldepligt. Og arbejdsmiljøorganisationens opgave med at skabe faste procedurer for registreringsprocessen internt i virksomheden skal tydeliggøres, og det skal gøres synligt, hvordan registreringerne kan bruges i arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Analysefirmaet foreslår selv en to-delt kommunikation dels i form af en generel oplysningskampagne evt. i form af en ’skræmmekampagne’, dels oplysning til arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedsledere om hellere at anmelde en gang for meget end en gang for lidt.