Nu udvides dækningen på den kollektive ulykkesforsikring i Alka

Fra den 1. oktober 2019 udvides dækningen på Dansk El-Forbunds fritidsulykkesforsikring

Med udvidelsen sikrer vi, at din ulykkesforsikring fortsat har den bedst mulige dækning til den skarpest mulige pris. 

Din ulykkesforsikring udvides med følgende dækninger:

Tyggeskadedækning – en ny dækning, hvor skader på dine tænder, der opstår i forbindelse med spisning/tygning, omfattes af forsikringen.

Farlig sport – sportsgrene, der i dag er defineret i forsikringsbetingelserne som farlig sport, vil fremover være omfattet af dækningen.

Psykologhjælp – ved alvorlige ulykkestilfælde dækkes op til 10 behandlinger hos psykolog.

Behandlingsudgifter efter et ulykkestilfælde
  • Maks. grænsen på 2 % af invaliditetssummen til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor fjernes. Der er fremover ikke et beløbsmæssigt loft over dækningen. Behandlingerne fastsættes individuelt.
  • Der er ikke længere krav om, at behandlingen skal foretages hos en behandler, der har aftale med den Offentlige Sygesikring.
  • Ny dækning, der omfatter behandlingsudgifter til akupunktur, zoneterapi og osteopati.

Du er omfattet af ulykkesforsikringen, hvis du ikke har fravalgt dækningen. På din månedlige opkrævning kan du se, om du betaler til ulykkesforsikringen sammen med kontingentet til forbundet.

I 2019 koster forsikringen 34,00 kr. pr. måned.

Dækningen udgør 484.000 kr. ved 100 % varigt mén og 242.000 kr. ved dødsfald som følge af et ulykkestilfælde. Hvis du pådrager dig et varigt mén på 30 % eller mere, og du på skadestidspunktet er under 65 år, udbetales dobbelt invaliditetserstatning.

For efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år og medlemmer, der har opnået folkepensionssalderen, udgør dækningen halvdelen af ovenstående forsikringssummer.

Hvis du har fravalgt ulykkesforsikringen, men gerne vil være omfattet af denne dækning, kan du tilmelde dig forsikringen ved at henvende dig til din lokale DEF-afdeling.

Fra den 1. oktober 2019 kan du finde de nye forsikringsbetingelser på
www.alka.dk/forbundsfordele/dansk-el-forbund/fritidsulykkesforsikring