Ny app til nye elsikkerhedsregler

En ny app sikrer en smidig overgang til de nye elsikkerhedsregler, som trådte i kraft 1. juli, og gør det hurtigt at dimensionere mindre installationer på stedet – uden at skulle gennemføre beregninger og tunge tabelopslag

Den 1. juli trådte flere af de nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven i kraft. For at sikre en smidig overgang til de nye bestemmelser har TEKNIQ i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen udviklet en app, som blandt andet kan bruges til at dimensionere simplere installationer og installationsudvidelser på stedet via en smartphone. Appen indeholder også et koncentrat af vejledningerne til de nye elsikkerhedsregler. Appen hedder TEKNIQ og kan downloades i App Store og Google Play. Alle kan downloade appen og benytte den 10 gange, inden der kræves registrering af TEKNIQ-medlemskab.

Appen består af følgende to hovedelementer:

Vejledningsdel

Vejledningsdelen indeholder primært koncentrater af vejledningerne, som TEKNIQ har udarbejdet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen. 

Det er ikke nemt at læse lange vejledningstekster på en lille smartphone-skærm, når man står på toppen af et stillads og bare skal have svar på, om der stadig skal være tre disponible stikkontakter i et køkken efter de nye bestemmelser. Derfor er vejledningerne lavet, så de er nemme at læse og søge i på en smartphone, når man står ude på en installationsopgave.

Vejledningerne er sorteret under en overskuelig emneinddeling og er opbygget på samme måde med billede, grafik eller videoelement øverst, og en kortfattet og faktuel tekst. 

Har du blot brug for at kende de absolut væsentligste ændringer i punktform, kan du gå ned i bunden af vejledningen, hvor de er samlet i en faktaboks. 

Vejledningsdelen i appen vil være dynamisk og vil blive justeret behov. Du vil kunne se datoen for seneste opdatering nederst i enhver vejledning.

Dimensioneringsværktøj

De forenklede danske bestemmelser for dimensionering af boliginstallationer i Tabel 801 A bortfalder. 

Tabellen har indtil nu gjort det muligt at bestemme ledertværsnittet alene på baggrund af sikringsstørrelsen (eller automatsikringen) - helt uden at skulle tage højde for fremføringsmetode og uden at korrigere for omgivelsestemperatur eller samlet fremføring. 

Den fremgangsmåde går ikke længere, for fremover skal vi følge Dansk Standards standardsamling, DS/HD 60364-serien, der er knyttet til installationsbekendtgørelsen. Her finder du dimensioneringsbestemmelserne – men altså ikke længere nogen forenklet dansk tabel. 

Med TEKNIQs nye dimensioneringsværktøj i appen kan du i løbet af blot et par minutter gennemføre hele dimensioneringen af et kabel i forhold til overbelastningsbeskyttelse, herunder

  • Valg af forsyning
  • Beregning af belastningsstrøm (hvis du har belastninger opgivet i kW eller kVA
  • Tage højde for Cos φ
  • Korrigere for omgivelsestemperatur
  • Vælge oplægningsmetode og referencemetode
  • Tage højde for samlet fremføring – uanset om du vil bruge 70%-reglen eller IEC-metoden
  • Fastlægge nødvendig korrigeret strømværdi
  • Bestemme mindste tværsnit – uanset om du vælger 70 graders eller 90 graders kabel

Bagefter kan du sende hele beregningsgrundlaget for dimensioneringen direkte fra appen til en mailadresse som dokumentation for installationen.

Selv om TEKNIQ-appen har været flyvefærdig og klar til brug fra den 1. juli, vil der i den første tid være behov for tilpasninger og justeringer.

Info-møder om nye regler:

Dansk El-Forbund og Sikkerhedsstyrelsen afholder i løbet af efteråret og foråret en række temamøder om de nye el-regler. Her kan du blandt andet blive klogere på dimensionering og verifikation, og høre om erfaringerne med de nye el-regler.  

Fakta:

Den 1. juli 2017 træder flere af de nye bekendtgørelser under Elsikkerhedsloven i kraft

Der er forskellige overgangsregler for bekendtgørelserne

Den nye installationsbekendtgørelse har en overgangsperiode på to år, hvor installatøren kan arbejde efter både de nye og gamle regler, mens bekendtgørelsen om udførelse af arbejde på elektriske anlæg har en overgangsperiode på halvandet år