Ny ferielov

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, med en overgangsordning som startede 1. januar 2019.

Den nye lov betyder, at du løbende optjener ret til betalt ferie, som du kan holde umiddelbart herefter. Du optjener 2,08 dage hver måned. Dette kaldes et samtidighedsprincip. Hidtil har du været nødt til at vente med at holde ferie med løn, til et nyt ferieår startede den 1. maj.

De nye regler kommer især dig som nyudlært/nyuddannet til gode. Eller hvis du genindtræder på arbejdsmarkedet efter længere tids fravær.

Det nye ferieår vil løbe fra 1. september til 31. august – men kan holdes frem til 31. december.

Med de nye regler har du og din arbejdsgiver mulighed for at aftale forskudsferie. Det betyder, at du kan bede din arbejdsgiver om at holde ferie på forskud, hvis du ikke har optjent nok feriedage, fx hvis du ønsker at holde 3 ugers ferie i oktober, men kun har optjent 2,08 feriedage i september.

Overgangsordningen medfører nogle forhold, som du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du læse mere om optjening og udbetaling i overgangsperioden.

Ny ferielov og overgangsordning
Hvad skal jeg være opmærksom på ved udbetaling af feriepenge?

Har du overskydende feriepenge fra optjeningsåret 2018, som du skulle bruge til at holde ferie for i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020, kan du godt få dem udbetalt efter 1. maj 2020. Men du skal opfylde nogle betingelser. 

Betingelserne for at få pengene udbetalt:

  • Du kan kræve den 5. ferieuge udbetalt, hvis du ikke har holdt den i løbet af ferieåret
  • Du kan få de øvrige feriepenge udbetalt, hvis de er optjent ved en tidligere arbejdsgiver
  • Du kan få udbetalt dine feriepenge, hvis du har haft en lovlig feriehindring – fx sygdom eller barsel

Feriepenge optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, skal du holde ferie for i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Holder du ikke ferien, vil din ferie blive overført til perioden 1. september 2020 til 31. december 2020.

Feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset, til du ophører med ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at du først vil kunne få pengene udbetalt, når du fx går på efterløn, pension eller får seniorjob. Er det optjente beløb under 1.500 kr., vil du dog kunne få det udbetalt som sædvanlig.

Hvorfor indefryses mine feriepenge?

Feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses. Det gøres for at sikre, at de danske arbejdspladser – offentlige som private – ikke er nødt til at udbetale dobbelte feriepenge, når vi overgår til samtidighed. Langt de fleste virksomheder ville nemlig ikke kunne håndtere at udbetale dobbelte feriepenge til alle ansatte.

Det drejer sig på landsplan om ca. 90 mia. kr., som bliver indefrosset.

Ved at indefryse pengene kan du være sikker på at få feriepengene udbetalt, men dog først når du forlader arbejdsmarkedet. Samtidig får du renter af dine feriepenge, mens de er indefrosset.

De nuværende regler betyder, at du kontinuerligt har ca. 1 års feriepenge til gode enten hos din arbejdsgiver eller hos Feriekonto. Det skyldes, at du optjener feriepenge i kalenderåret til brug for ferieåret, der starter i maj året efter. Og de penge får du ikke renter af, ind til du får dem udbetalt. Så den nye ordning er en forbedring for dig som lønmodtager.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg får det rigtige udbetalt?

Feriepengene, som indefryses, sikres via Lønmodtagernes Garantifond. Du kan bede din arbejdsgiver om en opgørelse over de feriepenge, som indefryses. Opgørelsen er dit bevis for, hvor stort et beløb du kan kræve forrentet i indefrysningsperioden, og hvilket beløb du skal have udbetalt, når du stopper med at arbejde på ordinære vilkår på det danske arbejdsmarked.

Husk at sikre dig, at opgørelsen er rigtig: Opgørelsen skal udgøre 12,5 procent af den løn, som du tjente i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Gør den ikke det, skal du tage fat i din arbejdsgiver.

Du kan også kontakte din lokalafdeling, som står klar til at hjælpe.

Hvad er fordelene ved den nye ferielov?

Det er forbundets opfattelse, at der er mange fordele for alle lønmodtagere, men primært for de lønmodtagere, som er nye på arbejdsmarkedet eller genindtrådt efter længere tids fravær.

  1. Samtidighedsprincippet betyder, at du optjener og kan afholde ferie samtidig. For hver måned optjener du 2,08 betalte feriedage pr. måned, og feriedagene kan afholdes umiddelbart efter optjeningen. Dette kommer især de til gode, som er nye på arbejdsmarkedet eller som genindtræder efter lang tids fravær. De får nemlig ret til betalt ferie, allerede i måneden efter de er ansat.
  2. Feriepengene, som indefryses nu, får du renter af, hvorimod de opsparede feriepenge efter den nuværende ferielov ikke forrentes.
  3. Du vil fremadrettet holde ferie med 12,5 % af din aktuelle løn, frem for en tidligere eventuelt lavere løn. Og er du fastlønnet, beregnes dit ferietillæg også af din aktuelle løn.
  4. Som lærling er din mulighed for optjening til garantiferien væsentligt forbedret, og når du er udlært, vil du hurtigere have mulighed for at holde ferie med svendeløn i stedet for med feriepenge af lærlingeløn.
  5. I forbindelse med jobskifte er det lettere og mere gennemskueligt at beregne, hvad du kan holde ferie for i det nye job.
Hvad hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Hvis din arbejdsgiver bliver insolvent, er det ligesom hidtil Lønmodtagernes Garantifond (LG) eller TEKNIQs feriegaranti, som skal betale dine feriepenge. Også de feriepenge, som du har optjent under den nuværende ferielov.

Ved overgangen til den nye ferielov indberetter din arbejdsgiver de feriepenge, som skal indefryses, til Ferieinfo. Herefter vil pengene blive inddrevet af LD (Lønmodtagerne Dyrtidsfond) og ATP. Hvis din arbejdsgiver i mellemtiden er gået konkurs, er det i stedet LG, som skal udbetale feriepengene.

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, inden feriepengene til indefrysning er blevet indberettet, er det – ligesom ved andre lønkrav – LG eller TEKNIQ, som kravet skal anmeldes til, og som vil skulle indbetale feriepenge til indefrysning.

Kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Kan jeg holde ferie som plejer?

Det er meningen, at du skal kunne holde ferie som du plejer. Men det kan ikke udelukkes, at ferien skal planlægges mere omhyggeligt end tidligere – særligt hvis du holder ferie på atypiske tidspunkter.

Hvis du fx ønsker at holde en lang ferie i begyndelsen af ferieåret, skal du sikre dig, at du har ferie tilbage til at gøre dette. Alternativt kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om ret til at holde forskudsferie.

Eksempel: Du ønsker at holde tre ugers ferie i september. For at gøre det skal du gemme ferie fra ferieåret før, eller du kan aftale forskudsferie med din arbejdsgiver.

Hvad er det med sommerferien i 2020?

Sommerferien i 2020 er efter planen sikret ved, at du optjener ret til betalt ferie i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Det giver dig mere end 16 feriedage, som du kan holde mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020. Hvis du samtidig ønsker at holde efterårsferie i oktober, bør du overveje, om der skal overføres ferie eller aftales med arbejdsgiveren, at du kan holde forskudsferie.

Er du i tvivl, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt din lokalafdeling.