Ny vejledning for arbejde under spænding

AUS-vejledning fra Dansk Energi kan også bruges i private virksomheder

Den er primært skrevet til elforsyningen, men "alle, der ofte eller indimellem arbejder under spænding (AUS) på ledninger/kabler, transformerstationer og andre elektriske anlæg, bør læse en netop udgivet vejledning fra branchens AUS-udvalg.”

aus-illustration

Sådan lyder det i en omtale på Dansk Energis hjemmeside i forbindelse med omtalen af en ny udgivelse om arbejde under spænding (AUS). Forarbejdet er foregået i et AUS-udvalg, hvor Dansk Energi sammen med Sikkerhedsstyrelsen og Energinet har omsat lovgivning og standarder til sprog og illustrationer, der er lettere at forstå.

Baggrunden for vejledningen er, at de tidligere meget detaljerede regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen som led i den nye elsikkerhedslov er afløst af standarder med få, generelle krav. Ifølge seniorspecialist Rasmus Hougaard fra forsyningsselskabet N1, der også er formand for AUS-udvalget, er der nu i langt højere grad lagt op til, at man skal tænke selv:

– Hver gang vi planlægger en opgave, skal vi foretage en risikovurdering, siger han på hjemmesiden.

I den nye AUS-vejledning kan man blandt andet læse om førstehjælp, risikovurderinger, rollefordeling, procedurer, arbejdsprocesser og beskyttelsesværktøj. Den kan downloades/købes her.

Dansk El-Forbund har ikke været involveret i udarbejdelsen af AUS-vejledningen. Men Lene Christiansen, der er forbundssekretær med arbejdsmiljø som sit ansvarsområde, har ingen problemer med at anbefale medlemmerne at bruge den – blandt andet fordi det fremgår, at Sikkerhedsstyrelsen som myndigheden på området har været involveret i arbejdet:

– Jeg er overbevist om, at der ligger et seriøst arbejde bag udgivelsen, siger hun.

Sikkerhedsstyrelsen har tidligere i foråret udgivet en årsopgørelse over ulykker på elektriske anlæg i 2017 – her defineret som anlæg til produktion, transmission, distribution og lagring af elektriskenergi samt baneanlæg. Styrelsen skriver selv, at der kan være ’mørketal’, men i alt blev der indrapporteret 76 ulykker. I alt kom 20 personer til skade, og der har heldigvis ikke været dødsulykker på området i 2017.

vejledning Dansk Elergi