Nye el-regler på DEF-turne

Dansk El-Forbund og Sikkerhedsstyrelsen afholder temamøder i hele landet om den nye elsikkerhedslov

Den 1. juli 2017 trådte flere af de nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven i kraft. Nu følger så en overgangsordning på to år, og senest 30. juni 2019 skal alle arbejde efter den nye bekendtgørelse. Den nye lovgivning betyder, at de fleste regler, som før var i stærkstrømsbekendtgørelsen, rykker over i en række europæiske og internationale standarder, mens der er fjernet en lang række danske særregler.  Der er altså ikke forfærdelig lang tid til, at elektrikerne skal arbejde efter de nye regler, og derfor holdes der i løbet af efteråret og vinteren en lang række temamøder i Dansk El-Forbunds lokalafdelinger om de nye el-regler.  

- Det er ikke den store revolution, der er sket, og vi har jo efterhånden arbejdet efter standarder i mange år. De var bare ikke opdaterede, og derfor ’haltede’ vi i lille Danmark noget efter resten af Europa. Men på nogle områder er der sket væsentlige ændringer i forhold til det daglige arbejde som elektriker, og de er absolut vigtige at kende til, forklarer forbundssekretær i Dansk El-Forbund Flemming Warth, der blandt andet repræsenterer forbundet i det standardiseringsudvalg hos Dansk Standard, der skal oversætte de internationale standarder til dansk.

På temamøderne i Dansk El-Forbunds lokalafdelinger vil Sikkerhedsstyrelsen blandt andet komme ind på de nye regler, når det gælder sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og standarder. Derudover vil der være fokus på:

  • Bolig og bad
  • Udligningsforbindelser og beskyttelsesleder
  • Verifikation
  • Dimensionering
  • Arbejde under spænding
  • Erfaringer med de nye regler
  • Elsikkerhedsregler.dk

Du kan se datoer for temamøderne i kalenderen.

www.elsikkerhedsregler.dk kan du danne dig et overblik over love og regler i forbindelse med de nye bekendtgørelser på el-området.


Fakta:

Den 1. juli 2017 trådte flere af de nye bekendtgørelser under Elsikkerhedsloven i kraft

Der er forskellige overgangsregler for bekendtgørelserne

Den nye installationsbekendtgørelse har en overgangsperiode på to år, hvor installatøren kan arbejde efter både de nye og gamle regler, mens bekendtgørelsen om udførelse af arbejde på elektriske anlæg har en overgangsperiode på halvandet år.