Nye regler: Kold skulder til elektrikere

Nye regler hjælper ikke her og nu, men undersøgelse kan måske bane vej for, at faggruppen får lettere ved at få erstatning for arbejdsbetingende skulderlidelser

Umiddelbart lyder det som en god nyhed for en del smerteplagede elektrikere, at Erhvervssygdomsudvalget nu vil ændre fortegnelsen over erhvervssygdomme, så kriterierne for anerkendelse af skuldersygdomme anmeldt før januar 2005 ligestilles med kriterierne for senere anmeldte.

skulderarbejde

Det betyder, at tidligere afviste sager nu kan genoptages. Men hos socialrådgiver i Dansk El-Forbund Lotte Fischer er jubelen begrænset:

– Vi har meget svært ved at få anerkendt skulderlidelserne efter de gældende kriterier. Og de tidligere afviste sager bliver altså ikke nemmere at få anerkendt på grund af dette, vurderer hun.

Kriterier

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) betyder ændringen, at en skuldersygdom kan anerkendes som arbejdsbetinget, hvis den er opstået som følge af:

  • Repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastning
  • Statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere.

Elektrikerne arbejder ofte med højt hævede arme gennem længere tid, men ifølge Lotte Fischer er den typiske vurdering i sager om skulderlidelser, at dette ikke sker i tilstrækkeligt omfang til at udløse erstatning. Og på samme måde anses arbejdet heller ikke for at være tilstrækkeligt repetitivt og kraftfuldt.

Forskningsprojekt

Ikke desto mindre må mange elektrikere dagligt døje med smerter i skuldre og arme – og generne opleves ofte som udløst af arbejdet. Et igangværende forskningsprojekt kan hjælpe med at afdække og dokumentere, om denne sammenhæng findes.

Projektet skal skabe grundlag for at forebygge skader opstået på grund af fysisk belastende arbejde, og elektrikerne er en af flere medvirkende faggrupper. Det er Bispebjerg Hospital, der står for projektet i hovedstadsområdet, hvor deltagerne får påmonteret et måleudstyr, der skal bæres gennem en arbejdsdag.

– Vi har anbefalet vores medlemmer at deltage, dels fordi resultaterne kan bruges til at forebygge skader, dels fordi projektet kan hjælpe med at dokumentere, at elektrikerarbejdet rent faktisk er skulderbelastende, siger Lotte Fischer.

– Vi ved jo, at det er sådan, fordi vi jævnligt møder medlemmer, der er plaget af gener efter arbejdet. Men det er altså ikke nok i forhold til myndighederne. Der skal foreligge videnskabeligt bevis for sammenhængen, og dette kan være et skridt på vejen.

Undersøgelsen gennemføres i øjeblikket. Resultaterne ventes fremlagt inden årsskiftet.

måleudstyr

Det er udstyr som dette, der måler belastningerne under arbejdet