Nye uddannelsesmuligheder i OK17

I overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ for 2017 - 2020 blev der indgået aftale om tre nye initiativer, der finansieres af El-kompetencefonden

El-kompetencefonden kan som noget nyt yde tilskud til ’aftalt uddannelse’ til virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund og medarbejdere ansat på disse virksomheder. 

Det betyder, at virksomhed og medarbejder i fællesskab kan søge om tilskud til følgende:

  • Tilskud til aftalt akademiuddannelse
  • Tilskud til lærlinge
  • Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse for voksne

 

Tilskud til aftalt akademiuddannelse – El-installation (elinstallatøruddannelsen på deltid), Energiteknologi, Automation og drift, Informationsteknologi

Virksomhed og medarbejder kan i fællesskab søge om tilskud til, at en medarbejder kan gennemføre en hel akademiuddannelse på deltid inden for tre år. Tilskuddet udgør 100% af bruttolønnen modregnet evt. SVU fra det offentlige samt betaling af hele kursusgebyret.

Læs mere om tilskud til aftalt akademiuddannelse og hent ansøgningsskema og udbetalingsskema

VIGTIGT: ANSØGNINGER MÅ TIDLIGST INDSENDES TIL EVU MANDAG DEN 26. JUNI KL. 08.00.

ANSØGNINGER MODTAGET FØR DETTE TIDSPUNKT VIL BLIVE RETUNERET MED MEDDELELSE OM, AT ANSØGNINGEN IKKE REGISTRERES I EVU OG BØR INDSENDES IGEN EFTER DEN 26. JUNI 2017 EFTER KL. 08.00.

Tilskud til lærlinge

Fonden yder som noget nyt tilskud til ansættelse af lærlinge. Det er en betingelse, at der indgås en uddannelsesaftale om gennemførelse af elektrikeruddannelsen. Der skal være tale om en ordinær uddannelsesaftale eller en restlæreaftale, hvor der minimum er en restlæretid på 3 år.

Tilskuddet udgør et fast beløb på 7.000 kr.

Tilskuddet gives til uddannelsesaftaler, der påbegyndes efter d. 1. august 2017, dog senest d. 31. juli 2018.

Udbetalingen af tilskuddet vil finde sted én gang nemlig pr. 1. november 2018.

Tilskud til ansættelse af lærlinge over 25 år - Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) er for lærlinge over 25 år. En EUV er som hovedregel kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Uddannelsen begynder med, at lærlingen skal kompetenceafklares på en erhvervsskole for at afgøre, på hvilket spor - EUV1 eller EUV2 - lærlingen skal optages på erhvervsskolen. Det er i dag muligt at gennemføre denne kompetenceafklaring inden uddannelsesaftalen indgås.

Hent ansøgningsskema

Hent udbetalingsskema

VIGTIGT: ANSØGNINGER MÅ TIDLIGST INDSENDES TIL EVU MANDAG DEN 26. JUNI KL. 08.00.

ANSØGNINGER MODTAGET FØR DETTE TIDSPUNKT VIL BLIVE RETUNERET MED MEDDELELSE OM, AT ANSØGNINGEN IKKE REGISTRERES I EVU OG BØR INDSENDES IGEN EFTER DEN 26. JUNI 2017 EFTER KL. 08.00.

Om Kompetencefonden

Dansk El-Forbund og TEKNIQ oprettede Elbranchens Kompetence­udviklingsfond som en del af Overens­komsten 2007. Fonden sikrer gode muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efter- og videreudddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ samt af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund. Fonden administreres af EVU, El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat.