AT: Nye værktøjer til psykisk arbejdsmiljø

Fire værktøjer kan hjælpe med systematisk forebyggelse af problemer med psykisk arbejdsmiljø

at psyk-værktøj

Ikke mindst en lang periode med travlhed og stigende arbejdspres har fået også elektrikerne til i stigende omfang at rette opmærksomheden på problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Området kan være svært at få has på, men der er hjælp at hente: Forleden udsendte Arbejdstilsynet (AT) en ny vejledning på området, og nu har samme myndighed offentliggjort fire nye værktøjer, der kan systematisere det forebyggende arbejde.

Værktøjerne er målrettet ’arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser og andre arbejdspladser, som har flere ledelseslag’. Men det fremgår også, at ’ansatte i stabsfunktioner eller samarbejdsorganer som for eksempel arbejdsmiljøprofessionelle, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen eller HR-medarbejdere’ med fordel kan stå for at planlægge og styre arbejdet med at bruge et eller flere af de fire værktøjer.

Disse skal henholdsvis hjælpe med at starte en dialog om emner og ambitioner på området, at forstå virksomhedens psykiske arbejdsmiljø, at afklare hvem der gør hvad og at finde styrker og svagheder i virksomhedens arbejde på området.

De fire værktøjer er uafhængige af hinanden, og AT fortæller, at man kan vælge det værktøj, som passer bedst til det aktuelle behov. Det er AT selv, der sammen med konsulentfirmaet Team Arbejdsliv har udviklet værktøjerne.