Nyt faktaark om corona og vandrende arbejdstagere

BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet målrettet faktaark

For nylig udsendte Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA) i bygge og anlæg seks oversættelser af vejledningen om forebyggelse af corona-smitte på jobbet. Også et nyt faktaark med fokus på vandrende arbejdstagere på byggepladser skal oversættes i samme omfang.

vandrende a-kraft skærmdump

Men foreløbig foreligger faktaarket i en dansk version. Her beskrives, både hvad der kan iværksættes for at forebygge coronasmitte og for at skabe tryghed blandt ansatte på byggepladser med vandrende arbejdstagere.

Ved vandrende arbejdstagere eller vandrende arbejdskraft forstås blandt andre ansatte hos danske arbejdsgivere med bopæl i udlandet og udstationerede, som er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det fremgår, at der i denne forbindelse især bør være opmærksomhed på at instruere i, hvordan der skal arbejdes samtidig med, at risikoen for at smitte fra coronavirus begrænses. Især skal man være opmærksom på

  • at indskærpe vigtigheden af at overholde retningslinjerne herunder for eksempel krav om afstand og hygiejne på arbejdspladsen – også under transport
  • at blive hjemme hvis man er syg eller har symptomer på Covid-19
  • at være opmærksom på myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand, hygiejne m.m. i fritiden og i forbindelse med sygdom eller symptomer på Covid-19
  • at instruktionen er forstået. Gentag instruktionen om nødvendigt.