Nyt job? Tænk på pensionen

Tre ud af fire har pensionsopsparinger flere steder – og det kan blive dyrt

pension samling

Mange danskere bruger givetvis noget af sommerferien på at forberede sig på at begynde på en ny arbejdsplads efter ferien. August er nemlig den måned på året, hvor klart flest danskere starter på et nyt job.

Men et jobskifte betyder ikke bare nye kolleger og nye faglige udfordringer. Der kan også følge en pensionsordning med i et nyt selskab, og dermed kan et jobskifte indebære, at man får pensioner flere steder.

– Hvis jobskiftet betyder, at man får pensioner flere steder, så betaler man også for at få dem administreret i forskellige selskaber. Her skal man undersøge, om man med fordel kan samle pensionerne et sted og på den måde spare omkostninger, siger Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Beregninger fra Sampension viser, at hvis man for eksempel sparer 1.500 kroner i administrationsomkostninger om året ved at samle sine pensionsordninger som 25-årig, får man 72.000 kroner ekstra opsparing ved pensionering. Hvis man er 35 år, får man 51.000 kroner ekstra opsparing ved pensionering, mens gevinsten ved at samle pensionerne som hhv. 45-årig og 55-årig er på 33.000 og 17.000 kroner.

pensionsinfo.dk kan du få et overblik over dine forskellige pensionsopsparinger og forsikringer. Dit primære pensionsselskab kan også rådgive dig til, om det er en fordel for dig at samle dine opsparinger.

Læs mere på sampension.dk