Økonomi

Lærlingeløn
Når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du overenskomstmæssig løn. Lønniveauet starter ved ca kr. 62 i timen og op til ca kr. 116 (2017-satser). Din løn bliver reguleret via overenskomsterne, og jo længere du er i din uddannelse. De to største overenskomstområder for elektrikere er Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst. Hvis du er i lære inden for andre områder, kan du se alle overenskomsterne via linket ude til højre.

SU
Når du går på grundforløb, har du mulighed for at få SU.
For at kunne få SU, skal du være 18 år, dansk statsborger og studieaktiv.
Du kan læse mere om SU på Styrelsen for Videregående Uddannelsers website, som vi linker til her fra siden.

Skolepraktikydelse
Som elev i praktikcentret modtager du ikke løn, men en månedlig praktikydelse, svarende til de gældende satser.
Din praktikydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse, og er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen.
Skolepraktikydelsen fastsættes på de årlige finanslove.

Gældende satser for 2018
Elever under 18 år, pr. måned kr. 3.120,-
Hjemmeboende elever på 18 år eller derover, pr. måned kr. 7.475,-
Udeboende elever på 18 år eller derover, pr. måned. kr. 7.475,-