Økonomi under uddannelsen

Når du er under uddannelse, har du forskellige muligheder for økonomisk støtte.

Når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du overenskomstmæssig lærlingeløn.

De to største overenskomstområder for elektrikere er Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst. Hvis du er i lære inden for andre områder, kan du finde din overenskomst blandt forbundets øvrige overenskomster.

Har du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du muligvis få SU, hvis du er fyldt 18 år.

Læs mere om reglerne
Lærlingeløn

Din løn som lærling er fastsat i overenskomsten i form af minimumssatser. Det betyder, at det er den lavest mulige timeløn. Du må altså gerne få en højere timeløn, for eksempel ved forhandling, tillæg osv.

Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokalafdeling om lønforhandling.

Læs mere via linket her:

SU

Når du går på grundforløb, og er fyldt 18 år, har du mulighed for at få SU.

Derudover skal du være dansk statsborger og studieaktiv.

Skoleoplæringsydelse

Som elev i praktikcentret modtager du ikke løn, men en månedlig skoleoplæringsydelse.

Din skoleoplæringsydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse, og er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen.

Skoleoplæringsydelsen fastsættes på de årlige finanslove.