Økonomi under uddannelsen

Når du er under uddannelse, har du forskellige muligheder for økonomisk støtte afhængig af din situation.

Lærlingeløn

Når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du overenskomstmæssig løn. Din løn bliver reguleret via overenskomsterne og afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse.

De to største overenskomstområder for elektrikere er Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst. Hvis du er i lære inden for andre områder, kan du finde link til alle overenskomsterne her på siden.

Lærlingeløn under Elektrikeroverenskomsten
SatsLønperiodePr. 1. marts 2018
10-1 år63,05 kr.
21-272,00 kr.
32-385,50 kr.
43-4102,15 kr.
5Over 4 år118,15 kr.
Lærlingeløn under Industriens Overenskomst
SatsLønperiodePr. 1. marts 2018
10-1 år68,95 kr.
21-278,20 kr.
32-384,00 kr.
43-497,20 kr.
5Over 4 år117,55 kr.

SU

Når du går på grundforløb, har du mulighed for at få SU. For at kunne få SU skal du være 18 år, dansk statsborger og studieaktiv.

Skolepraktikydelse

Som elev i praktikcentret modtager du ikke løn, men en månedlig praktikydelse, svarende til de gældende satser.

Din praktikydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse, og er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen.

Skolepraktikydelse, satser 2018
Elever under 18 år, pr. måned3.120 kr.
Hjemmeboende elever på 18 år eller derover, pr. måned7.475 kr.
Udeboende elever på 18 år eller derover, pr. måned7.475 kr.

Skolepraktikydelsen fastsættes på de årlige finanslove.