Økonomisk støtte til voksenuddannelse (SVU)

Hvis du som voksen deltager i uddannelse på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau eller i videregående voksenuddannelse, er du muligvis berettiget til SVU.

Den maksimalt tildelte støtte svarer til 80 pct. af den højeste dagpengesats, hvis du deltager i deltidsundervisning tilrettelagt på fuld tid. Men du kan også få støtte til visse uddannelser tilrettelagt på deltid.

Hvem kan få SVU?

Fælles krav for at få SVU til henholdsvis uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt til voksenuddannelser på videregående niveau er:

 • Du skal være fyldt 25 år og under 65 år
 • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
 • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU
 • Du skal være i arbejde
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted
 • Du skal være studieaktiv
 • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostningerne
   

SVU til videregående uddannelse

For deltagelse i videregående uddannelse gælder, at du kan få SVU i mindst 37 timer og højst 40 uger. Du kan få SVU til en videregående uddannelse, hvis den er tilrettelagt på heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft arbejde i mindst 3 år inden for de seneste 5 år, dog kun 2 år for deltidsansatte. Arbejde i udlandet samt i fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU, VEU-godtgørelse, eller VUS (voksenuddannelsesstøtte).

Ansøgningen trin for trin

Du kan få et ansøgningsskema via SVU-siden, som du finder link til her på siden.  Du udfylder skemaet sammen med arbejdsgiver og uddannelsessted.

 1. Derefter afleverer du skemaet til din a-kasse, VUC eller en af de SVU-administratorer, der administrerer SVU til videregående uddannelse.
 2. Du kan tidligst aflevere ansøgningsskemaet 3 måneder, før uddannelsen starter. SVU kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.