OK-afstemning under opsejling

Forligsmanden klar med mæglingsskitse

OK-pære

Efter en præsentation af en mæglingsskitse her til formiddag ventes det, at forligsmanden på mandag vil præsentere det endelige mæglingsforslag for en lang række overenskomster på det private område. Når det er sket, vil der være åbnet for, at urafstemningerne kan gå i gang.

For Dansk El-Forbunds vedkommende betyder det, at afstemningerne om 22 forlig vil gå i gang i begyndelsen af næste uge.

En række tekniske forberedelser er gået i gang forud for afstemningen, som denne gang bliver afviklet elektronisk. Blandt andet skal databaser med medlemslister være fuldt opdaterede, så den enkelte kommer til at stemme om den rigtige aftale.

De mange OK-ambassadører i Dansk El-Forbund er ligeledes blevet informeret, så de er klar til at gå i aktion. Når afstemningen går i gang, vil der på def.dk ligge protokollater, anbefalinger og masser af informationer.