Opråb til ramte med tab af erhvervsevne

Der kan være flere penge at hente i sager om erhvervsevnetab, hvor pengene ikke blev udbetalt til tiden.

sparegris

Alle som efter en arbejdsskade har fået tilkendt erstatning for erhvervsevnetab – enten midlertidigt erhvervsevnetab, erhvervsevnetabs-erstatning med tilbagevirkende kraft eller erhvervsevnetabs-erstatning med over 50 procent – kan have krav på yderligere betaling, hvis pengene ikke blev udbetalt til tiden. 
Det skyldes en principiel afgørelse i Højesteret, som kan betyde, at den ramte har ret til yderligere renter. 

Forrentning af erstatningskravet

I sagerne opgøres erstatningerne helt eller delvist som bruttobeløb, som beskattes inden udbetaling. Man modtager således et nettobeløb fra forsikringsselskabet. Hvis erstatningerne ikke betales senest fire uger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) afgørelse om betaling af erstatning, skal kravet forrentes (for afgørelser truffet efter 1. januar 2020 er fristen fem uger). Hidtil har det været nettobeløbet, som blev forrentet. Nu har Højesteret slået fast, at erstatningsbeløb efter Arbejdsskadesikringsloven skal forrentes som alle andre krav: Det er bruttobeløbet, der skal forrentes.

Muligt at kræve efterbetaling

Efter dommen er der mulighed for at kræve efterbetaling af manglende renter. Det er ikke muligt for Dansk El-Forbund at finde de relevante sager. Derfor opfordres alle, som har fået erstatning for erhvervsevnetab, til at kontakte afdelingen for en konkret vurdering.

Man kan også selv skrive til AES og med henvisning til sagsnummeret og bede dem sikre, at de korrekte renter er modtaget. Der kan være en risiko for, at kravet er forældet, hvis betalingen er sket for mere end tre eller fem år siden.