Optimismen pibler i bygge og anlæg

Både branchen generelt og el-installation specielt ser positivt på de næste tre måneder

generel konjunkturtabel feb 17

Snart er det vår og hu-hej, hvor det går: Den umiddelbare fremtid med hensyn til omsætning og beskæftigelse tegner lys for bygge- og anlægsområdet generelt og ikke mindst for arbejdet med el-installation specielt.

”Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg fortsætter sin fremgang og er i februar oppe på minus 3 mod minus 5 i januar.” Sådan hedder det i konjunkturbarometeret for bygge og anlæg, som Danmarks Statistik (DS) netop har udsendt.

Her fremgår det, at de to underliggende indikatorer for ordrebeholdning og beskæftigelsesforventninger på bygge- og anlægsområdet begge er gået opad i forhold til sidste måned. Dette gælder også for området ’el-installation’.

DS fortæller, at i ikke-sæsonkorrigerede tal ”er der i det samlede bygge og anlæg positive forventninger til beskæftigelsen. Med nettotallet 8 er de lidt lavere end i februar sidste år, hvor tallet var 11. Forventningerne til omsætningen er med nettotallet 11 også lidt lavere end sidste års februartal, der var på 13.”

Denne udvikling gælder dog ikke el-installation. Branchen ligger i årets februar-tal på 12 og 13 for forventningerne til henholdsvis omsætning og beskæftigelse. I februar 2016 var disse tal henholdsvis 10 og 9.

Forventningerne er altså endnu mere positive i år, end de var på samme tid sidste år. Og den stigende optimisme gælder også på den kortere bane: I januar var tallene for el-installation henholdsvis 9 og 10.

tabel DS feb 17

DS konjunkturtabel feb 17

I tabellerne umiddelbart herover ses forventningerne på området 'el-installation': Først de aktuelle tal og nedenunder udviklingen i forventningerne gennem det seneste år