Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB S-tog

Denne organisationsaftale mellem DSB S-tog a/s og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark og 3F udgør sammen med Virksomhedsoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

De nævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger Virksomhedsoverenskomsten mellem DSB S-tog a/s og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S).

Du kan hente organisationsaftalen og cirkulære om arbejdstidsregler fra siden. Organisationsaftalens paragraffer refererer til paragrafferne i Virksomhedsoverenskomsten.