Overenskomst – Regioner

Overenskomst mellem Danske Regioner (RLTN) og Håndværkerorganisationerne

Vi har på denne side forsøgt at samle alt, hvad du har brug for at vide, når du som medlem af Dansk El-Forbund er ansat på en overenskomst under RLTN.

Er der noget, du ikke kan finde, eller har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling: Find lokalafdeling

Overenskomst - regioner
Overenskomst for håndværkere og IT-supportere (32.23.1)

Denne overenskomst er gældende for dig, som er ansat som elektriker i en region eller andre virksomheder eller selvejende institutioner, som er underlagt RLTN's overenskomster.

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighed (11.05.1.1)

I denne aftale kan du læse om regler og vilkår for ikke normale arbejdstider.

Fællesaftale om lokal løndannelse (11.20.12)

Heri er beskrevet rettigheder og pligter for både ansatte og arbejdsgiver ved lokale lønforhandlinger.

Faglig håndbog

Faglig håndbog indeholder alle relevante aftaler for håndværkeroverenskomsterne. Håndbogen bliver løbende ajourført.

Central løndannelse

Ved overenskomstforhandlingerne er der fra centralt hold aftalt fastsatte lønstigninger. Vi har her lagt et eksternt link ind til en side hos Forhandlingsfællesskabet, hvor gældende løntabeller, procentreguleringer og beskrivelse af områdetillæg er samlet på en side.

Sundhedsordning

Dansk El-Forbund har sammen med de andre håndværkerforbund forhandlet en sundhedsordning til dig, som har din pensionsordning hos Sampension. Du kan læse mere om hvad og hvordan sundhedsordningen dækker her:

Sampension

Som offentligt ansat får du din arbejdsmarkedspension indsat hos Sampension.

Her kan du se en folder med en beskrivelse af de produkter, som du har adgang til hos Sampension:

Forhandlingsfællesskabet

Dansk El-Forbund er en del af forhandlingsfællesskabet, som bl.a. forhandler hovedoverenskomster og andre aftaler på RLTN-området. Har du brug for at gå endnu mere i dybden med de forskellige emner, kan du finde alle aftaler, vejledninger og pjecer fra forhandlingsfællesskabet på deres hjemmeside.

Kursus for tillidsvalgte i kommuner og regioner

Vi har en aftale med Dansk Metal om, at vores tillidsrepræsentanter kan deltage på deres kurser for tillidsvalgte i kommuner og regioner.

Der er tale om et overbygningsseminar, så det er et krav fra vores side, at du har gennemført vores Grunduddannelse for tillidsvalgte, før du kan deltage på disse kurser.

For yderligere information eller tilmelding, skal du kontakte din lokalafdeling.

Kursusbeskrivelse findes hos Dansk Metal:

Netværk for tillidsvalgte i regioner

Der er startet et netværk for tillidsvalgte håndværkere, der arbejder på håndværkeroverenskomsten i regionerne. 

I netværket er der oplæg, gruppearbejde og gode muligheder for at netværke på tværs af regioner og organisationer. 

Dem, der kan tilmelde sig, er TR, AMR, FTR samt suppleanter, der arbejder på den regionale håndværkeroverenskomst samt afdelingsansatte fra Dansk Metal, Blik- og Rør, Dansk El-Forbund, 3F, NNF, Serviceforbundet og Malerforbundet. 

Kontakt din lokalafdeling for yderligere information eller tilmelding.

Website om regionalt arbejdsliv

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har lavet et website, hvor der kan findes oplysninger om bl.a. psykisk arbejdsmiljø, fuldtid og senior.
Formålet med det fælles website er at opbygge et ”bibliotek/arkiv”, hvor parternes fælles indsatser, aktiviteter og projekter kan samles og på en nem måde formidles til de rette målgrupper, som fx er medlemsorganisationerne, TR, MED-udvalg, regionale ledere og HR-afdelinger i regionerne.